Bouwen aan een betere toekomst

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht en werft gelden in Nederland om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland, scholen en kindertehuizen te bouwen voor kansarme kinderen die zitten op de scholen of in de boardings van onze counterpart de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras), India. De stichting heeft in Zuid-India meer dan 3 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 90 bouwprojecten, van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten. Een tweede doel van de stichting is de mensen in Nederland meer inzicht te geven in de ontwikkelingsproblematiek.

Zie hier de kaart met locaties gerealiseerde projecten en het overzicht gerealiseerde projecten  

 

 

Alleen vrijwilligers

In Nederland werkt de Stichting Thomas Bouwprojecten uitsluitend met vrijwilligers. De organisatiekosten bedragen nog geen 5 % van de geworven gelden. De stichting streeft ook niet naar financiële reserves maar besteedt zoveel mogelijk geld aan de uit te voeren projecten in india. Wel is er een klein fonds voor de onderhoudskosten van reeds door de stichting gerealiseerde projecten.

Bekijk ons ook op Kennisbank Filantropie en ons Erkenningspaspoort op CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving)