Nieuws

06-10-19 Eindverslag van het project Chebrolu
Het eindverslag van het project Chebrolu is gepubliceerd... lees meer
02-10-19 Jaarverslag 2018
Het jaarverslag 2018 is nu compleet met beoordelingsverklaring van de accountant.... lees meer
14-07-19 Beleidsplan 2019-2023
Het bestuur heeft het beleidsplan geactualiseerd en afgestemd met het beleid van de congregatie FSJ.... lees meer
26-05-19 Staat van het onderwijs in India
Het ASER, Annual Status of Education Report 2018 is verschenen. Lees over schooluitval en schoolresultaten in de landelijke delen van India.... lees meer
26-05-19 Ontwerp voor het Toiletgebouw Sri Kalahasti
Nieuw toiletgebouw in Sri Kalahasti is ons eerste project in het Safe&Clean programma... lees meer
26-05-19 Ontwerptekening nieuw schoolgebouw Walajabad
Pieter Keeris heeft met zijn team het ontwerp gemaakt voor het nieuwe schoolgebouw in Walajabad.... lees meer
27-04-19 Jaarverslag 2018
Het bestuur heeft op 15 april 2019 het jaarverslag over 2018 vastgesteld.... lees meer
01-11-18 Eindrapport nieuwe school Sri Kalahasti
Het nieuwe schoolgebouw met 4 klassen in Sri Kalahasti: publicatie eindverslag... lees meer
10-10-18 Integriteitsbeleid
Op 8 oktober 2018 heeft het bestuur ons integriteitsbeleid goedgekeurd... lees meer
19-09-18 Inwijding uitbreiding school Chebrolu
Op maandag 17 september is de uitbreiding van de school in Chebrolu, ons jubileumproject, op feestelijke wijze ingewijd!... lees meer
06-09-18 Eindrapport sanitairproject Perambalur
Eind 2017 is het project voor een nieuw sanitairgebouw bij het kindertehuis in Perambalur opgeleverd.... lees meer
18-07-18 Jaarverslag 2017 goedgeurd
Onze accountant heeft een beoordelingsverklaring over de jaarrekening afgegeven. Hiermee is het jaarverslag definitief en goedgekeurd... lees meer
14-06-18 Privacyverklaring gepubliceerd
Onze stichting gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens.... lees meer
29-04-18 Hans Schiebroek overleden
Op 25 april overleed onverwacht onze oprichter, Hans Schiebroek... lees meer
25-04-18 Jaarverslag 2017
Op 16 april heeft het bestuur het jaarverslag 2017 vastgesteld.... lees meer
07-03-18 Pannaikadu, plechtige inwijding verdieping
Op 25 februari 2018 is de verdieping met 4 klassen voor de school in Pannaikadu plechtig ingezegend.... lees meer
27-02-18 Bouw 4 klassen Chebrolu gestart!
Op 25 februari 2018 hebben de zusters de bouw van 4 klassen op het schoolgebouw van Chebrolu met een wijdingsceremonie gestart.... lees meer
25-02-18 Chebrolu, ons jubileumproject
Ter gelegenheid van ons 25 jarig jubileum hebben we in overleg met de zusters, de uitbreiding met 4 klaslokalen van de school in Chebrolu gekozen.... lees meer
23-02-18 Impressie Pannaikadu
De uitbreiding van de school is gerealiseerd... lees meer
09-01-18 Nieuwsbrief 2018-1. Voorwoord Jac Braat
Wij zijn verheugd u hierbij onze tweede nieuwsbrief aan te bieden. Wij doen dit met gepaste trots op het vele wat het afgelopen jaar bereikt is. En met grote dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt. ... lees meer
09-01-18 Tweede Thomas Magazine
Na de enthousiaste reacties op de publicatie van onze eerste editie van het THOMAS magazine, hebben we besloten om in ieder geval als Stichting Bouwprojecten, ook in 2017 weer separate sponsoring te zoeken om een tweede editie uit te brengen... lees meer
09-01-18 De zusters op bezoek in Nederland
De zusters Arockiam, Prudentia en Asha hebben deelgenomen aan onze jubileumbijeenkomsten... lees meer
09-01-18 Nieuw toiletgebouw in Oddangtangel
Voor het kindertehuis in Oddangtangel bouwen we een nieuw toiletgebouw voor de jongens.... lees meer
09-01-18 Sr. Asha presenteert zichzelf en haar werk
Sr. Asha is onze bouwkundig opzichter. Zij bezoekt alle projecten en draagt zorg voor een goed bouwproces.... lees meer
13-11-17 Beleidsplan 2017-2021
Beleidsplan 2017-2021 gepubliceerd... lees meer
09-09-17 Pannaikadu project in aanbouw
De school in Pannaikadu, door ons gebouwd in 2008, had dringend uitbreiding nodig. Die komt er in de vorm van een verdieping... lees meer
01-09-17 Jubileumproject Chebrolu 4 schoolklassen
De fondsenwerving voor ons het door ons gekozen jubileumproject, 4 schoolklassen in Chebrolu, is gestart.... lees meer
23-08-17 Jubileum, 25 jaar Stichting Thomas Bouwprojec
Het is bijzonder feest dit jaar voor de Thomas stichtingen. Nu dertig jaar geleden, na het overlijden in India van Lucia Schiebroek, zijn binnen de kring van familie, vrienden en kennissen activiteiten gestart om kansarme kinderen in India te gaan helpen. En in de jaren daarna heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot 3 stichtingen.... lees meer
23-08-17 Perambalur
In de stad Perambalur beheren de zusters Franciscanessen een scholengemeenschap voor lager- en middelbaar onderwijs voor ruim 2000 meisjes. Tevens bevindt zich hier een internaat voor 250 meisjes met een sanitaire voorziening die in zeer slechte staat en sterk verouderd was. ... lees meer
23-08-17 Pannaikadu en Sri Kalahasti
Pannaikadu, een bergstadje in de Kodai Hills ten westen van de stad Dindigul in de zuidelijke staat Tamil Naduh. Acht jaar geleden bouwden we daar een school met acht klaslokalen, die nodig was ter vervanging van verschillende ruimten in de buurt, waar klasjes waren ondergebracht. ... lees meer
25-06-17 Jaarverslag 2016 is goedgekeurd
Het jaarverslag 2016 van de Stichting Thomas Bouwprojecten is goedgekeurd. ... lees meer
10-02-17 THOMAS Magazine English edition
The English edition of the Thomas Magazine can be downloaded here.... We hope you will have a pleasent reading... ... lees meer
09-12-16 Projectnieuws wordt de THOMAS
Er is een nieuwe magazine geboren... De THOMAS De THOMAS is een gezamenlijke uitgave van de 3 THOMAS stichtingen. ps Er zijn nog enkele exemplaren beschikbaar....... lees meer
30-10-16 Jaarverslag 2015 goedgekeurd
Het jaarverslag 2015 van de Stichting Thomas Bouwprojecten is goedgekeurd door accountant EY... lees meer
20-07-16 Vernieuwde CBF erkenning
De Stichting Thomas Bouwprojecten is officieel erkent door het CBF.... lees meer
03-07-16 Verkiezingen nieuwe generale overste
De opvolgter van Zr Rita is bekend. Deze nieuwe Gereral Superior van de FSJ gaat de komende 6 jaar de skepter zwaaien....... lees meer
15-06-16 Projectnieuws 2016-1 verschenen
Op de valreep van het eerste half jaar is het PROJECTNIEUWS 2016-1 verschenen...... lees meer
10-06-16 Digitale nieuwsbrief: Meld je aan
Onze communicatie gaat veranderen. De Stichting Thomas Bouwprojecten gaat over op een digitale nieuwsbrief.... lees meer
29-04-16 Bouw Singampunari College gaat vooruit
Bouw Singampunari College voor Arts en Science gaat volop vooruit...... lees meer
16-04-16 Fotoimpressie reis Anne
In februari heeft Anne weer een mooie project reis gemaakt...... lees meer
15-03-16 Werving voor Srikalahasti gestart (circa 70k)
In een oude school (1988) in Srikalahasti gaan we 4 nieuwe klaslokalen bouwen... lees meer
20-02-16 Oude schoenen van Anne
Anne is weer terug van zijn reis. Los van de technische inspecties probeert hij ook de kinderen te boeien met zijn verhalen....... lees meer
09-02-16 Perambalur #137: werving compleet
We hebben het budget voor de voorzieningen in Perambalur bij elkaar... ... lees meer
16-12-15 Projectnieuws 2015-2 is verschenen
Het nieuwe projectnieuws 2015-2 is verschenen met uitgebreid verslag van de reis van Jos in september.... lees meer
07-12-15 Beleidsplan 2015-2019 vastgesteld
Eenmaal per twee jaar actualiseren wij ons beleidsplan, dat een periode van vier jaar vooruit kijkt. Voor de tweede keer nu bevat het beleidsplan tevens een uitgebreide visie van de Congregatie Franciscan Sisters of St. Joseph. Wij bevelen u lezing van dit stuk op onze website van harte aan.... lees meer
03-12-15 Zwaarste overstroming sinds 100 jaar
Zwaarste overstroming sinds 100 jaar kost honderden mensen in India het leven... Uw steun is meer dan welkom. Een aantal citaten uit een mail van Sr Rexline...... lees meer
01-10-15 Indrukwekkende reis van Jos
Jos is weer veilig terug van zijn reis naar India in september. In het volgende projectnieuws hierover meer... lees meer
17-07-15 Jaarverslag 2014 Goedgekeurd
Het Jaarverslag 2014 is goedgekeurd door de accountant... lees meer
21-06-15 Projectnieuws 2015-01
OP de valreep van de eerste helft van 2015 is het het projectnieuws 2015-01 gepubliceerd. Veel Leesplezier..... lees meer
16-05-15 GEREALISEERD EN WERVING GESTART
Damerachella en Thiruvalanturai opgeleverd EN werving gestart voor Perambalur en Pillavandathai... lees meer
10-03-15 Concept jaarverslag 2014
Het concept jaarverslag 2014 is naar de RvA en de accountant.... lees meer
17-02-15 Jolarpet: wasplaats kindertehuis opgeleverd
Lees het eindrapport over dit project waarin de waterhuishouding van de wasplaats van het kindertehuis in Jolarpet is verbeterd.... lees meer
15-02-15 Geslaagde reis van Anne
Zie projectnieuws 2015-01 voor een uitgebreid verslag... lees meer
31-12-14 Jos Dijkers neemt taken Hans over
Jos Dijkers gaat door als projectleider. Na zijn reis afgelopen september met Hans naar India blijft Jos als projectleider STB versterken... lees meer
30-12-14 Hans Schiebroek benoemt tot Ambassadeur
Hans Schiebroek gaat met pensioen als projectleider... Maar is door het bestuur benoemt tot Ambassadeur van de Stichting Thomas Bouwprojecten... lees meer
29-12-14 Happy New Year
Thomas Bouwprojecten wenst iedereen een voorspoedig 2015 met veel geluk, mooie momenten en een goede gezondheid!... lees meer
29-12-14 Projectnieuws 2014-2
Het Projectnieuws 2014-2 is verschenen!... lees meer
12-12-14 Eindrapportage Damarachela (#123)
De Eindrapportage van Damarachela is opgeleverd.... lees meer
11-09-14 Jaarverslag 2013 goedgekeurd
De Jaarrekening over 2013 en daarmee ook het jaarverslag over 2013 is door de accountant goedgekeurd.... lees meer
18-08-14 De projectreis van Hans en Jos
Van 23 augustus tot 21 september zullen Hans Schiebroek en Jos Dijkers een projectreis naar India maken.... lees meer
18-08-14 Vandavasi projectdocumentatie bijgewerkt
De projectdocumentatie voor Vandavasi is bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe inzichten in de oplossing.... lees meer
20-06-14 Projectnieuws 2014-1 verschenen
Lees het eerste Projectnieuws van 2014... lees meer
07-05-14 Ons Jaarverslag over 2013 is beschikbaar
... lees meer
07-05-14 Project Jolarpet uitgebreid
Dankzij extra giften kunnen we de hygiënische omstandigheden in het kindertehuis in Jolarpet verder verbeteren. Naast een vernieuwde afvoer kunnen er ook nog 4 toiletten gebouwd worden.... lees meer
23-03-14 Donatie Rotaryclub Eindhoven-Veldhoven
Met de donatie van de Rotaryclub Eindhoven-Veldhoven kunnen we de hygiënische omstandigheden in Jolarpet verbeteren! ... lees meer
28-02-14 Extra opbrengst voor de Stichting!
Het feest 88=prachtig heeft voor Stichting Thomas Bouwprojecten ± € 1.500 opgeleverd. Trots en Dank !! ... lees meer
27-02-14 Een presentatie van Thomas Bouwprojecten
Nieuwe presentatie-een overzicht van Thomas Bouwprojecten... lees meer
23-01-14 Voortgang project Damaracherla
Ondanks een valse start verloopt de bouw van de school nu vlot, met een beetje geluk kunnen de kinderen er in het nieuwe school gebruik van maken.... lees meer
22-01-14 DONATIES 2013
Afgelopen jaar hebben we ± € 102.000 aan donaties ontvangen. Zie hier aan welke projecten de grotere posten werden besteed. ... lees meer
28-12-13 Nieuw project: Vandavasi toiletgebouw
Lees de start van de fondsenwerving voor het project Vandavasi (uitbreiding toiletten in de school) , dat we in voorbereiding genomen hebben... lees meer
19-12-13 Projectnieuws 2013-2 gepubliceerd
Lees ons tweede Projectnieuws van 2013, met daarin het reisverslag van Hans en Natascha... lees meer
18-12-13 Bijgewerkt Beleidsplan 2013-2017
We hebben ons beleidsplan bijgewerkt. Hierin is opgenomen de beleidsvisie van de congregatie.... lees meer
07-10-13 Pathiavaram en Kamalapuram opgeleverd
het bestuur heeft vastgesteld dat de projecten Pathiavaram en Kamalapuram zijn opgeleverd en worden afgesloten, zie de foto's!!... lees meer