09-01-18 Nieuwsbrief 2018-1. Voorwoord Jac Braat

Wij zijn verheugd u hierbij onze tweede nieuwsbrief aan te bieden. Wij doen dit met gepaste trots op het vele wat het afgelopen jaar bereikt is. En met grote dank aan iedereen die dat mogelijk heeft gemaakt.Met name sinds de uitgave van de vorige nieuwsbrief in augustus 2017, is er heel veel gebeurd, en wij zullen daar in deze 2e nieuwsbrief aandacht aan besteden.

In oktober/november 2017 stonden we samen met u stil bij het 25-jarig jubileum van onze stichting middels geanimeerde bijeenkomsten met sponsoren, waarbij ook Zusters van onze partner-organisatie in India aanwezig waren. In verband met dit jubileum hebben wij een nieuw project geïnitieerd voor een uitbreiding van de school in Chebrolu.

Verder treft u in deze nieuwsbrief informatie over de voortgang van in 2017 gestarte projecten, onder meer in Oddantangel en Pannaikadu, op basis van de controle-reis van onze projectleider Jos Dijkers in september/oktober j.l.

Tenslotte zijn we verheugd dat Wilma Martens per 1 januari a.s. ons bestuur komt versterken als Sectretaris. De huidige secretaris, Leo Verhagen kan zich dan meer gaan focussen op de relaties met huidige en potentiele sponsors. Op deze datum verlaat daarmee ook Martijn Wagener ons bestuur, maar hij blijft gelukkig nog wel in alle opzichten bijdragen aan het THOMAS magazine.

Rest mij nog om alle relaties van Thomas Bouwprojecten een in alle opzichten voorspoedig en gezond 2018 te wensen. Een jaar waarin we samen verder zullen werken aan ons ideaal: de verbetering van onderwijsmogelijkheden en leefomstandigheden van de kinderen in India. Namens het bestuur, Jac Braat, voorzitter


Naar nieuws overzicht