29-04-18 Hans Schiebroek overleden

Tot ons leedwezen vernamen wij het overlijden op 25 april jongstleden van Hans Schiebroek.  

Hans was vanaf 1987 betrokken bij de Thomasstichting voor Jongeren in 1992 initiator en grondlegger van de Stichting Thomas Bouwprojecten. Sindsdien heeft hij zich meer dan 25 jaar lang met hart en ziel als fondsenwerver, bouwkundige en projectleider ingezet voor de realisatie van schoolgebouwen en internaten voor arme kinderen in India. Hij deed dit op zijn eigen bescheiden maar vasthoudende wijze.

Wij zijn hem grote dank verschuldigd voor al hetgeen door zijn inzet tot stand is gekomen en de bijdrage die hij hiermee heeft geleverd aan de verbetering van het onderwijs en de leefomstandigheden van deze kinderen  in India.  

In de woorden van Sr. Prudentia, ter gelegenheid van zijn 80e verjaardag:  

He is a man of compassion, simplicity and commitment. He could accommodate with all types of living conditions in India. The sisters and children fondly call him Daddy and they used to enjoy his visits and Dutch songs. He in turn loved us as his own.
The ties he has built up with the congregation and the children will be immemorial .

Bestuur, Projectteam en Raad van Advies Stichting Thomas Bouwprojecten

Thomas Stichting voor Jongeren,

Thomas Stichting voor Microcrediet

Congregatie van de Zusters Franciscanessen van St. Joseph, Chennai, India


Naar nieuws overzicht