25-04-18 Jaarverslag 2017

Op 16 april heeft het bestuur het jaarverslag over 2017 vastgesteld. Daarna heeft de Raad van Advies er zijn goedkeuring aan gehecht. De jaarrekening behoeft nog wel de goedkeuring door de accountant.

Lees hier het Jaarverslag 2017.


Naar nieuws overzicht