14-06-18 Privacyverklaring gepubliceerd

Onze stichting gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. De Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensverwerking verplichten ons u te melden op welke manier wij met persoonsgegevens omgaan. Dit staat in onze Privacyverklaring die u op onze website onder "Over Ons" kunt vinden. Wilt u hem direct lezen: klik Hier.


Naar nieuws overzicht