10-10-18 Integriteitsbeleid

Begin 2018 is in de pers de nodige beroering ontstaan over zaken die verkeerd gegaan zijn bij een aantal hulporganisaties. Onvoldoende mate van integriteit, financiële fouten en zelfs, seksueel misbruik door hulpverleners. Hoewel deze misstanden eerder uitzondering dan regel zijn, moeten wij er overal en altijd alert op zijn, want ieder zulk incident is er éen te veel. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft speciale aandacht gevraagd voor deze problematiek en alle hulporganisaties opgedragen effectieve maatregelen te nemen. De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft inmiddels hier ook opvolging aan geven. Mede om ook voor onze donateurs zeker te stellen dat hun steun op een goede, integere en voor de hulpontvangers veilige manier wordt besteed.

Lees hier het door ons opgestelde Integriteitsbeleid.

 


Naar nieuws overzicht