17-07-15 Jaarverslag 2014 Goedgekeurd

De jaarrekening en het jaarverslag 2014 van Thomas Bouwprojecten zijn goedgekeurd door de accountant. Deze heeft ons wel verzocht een verschuiving in de balans aan te brengen. Projecten met een korte duur moeten ook onder “schulden kort” worden geboekt, terwijl wij alle projecten als “schulden lang” opnamen. Dit heeft geen invloed op balanstotaal noch op het resultaat. Verder is er zorgvuldig gekeken naar de manier waarop we projecten bijhouden, zowel bij ons als in India. Dit heeft tot een aantal aanbevelingen geleid, die we in de komende periode zullen doorvoeren.

We zijn met name onze penningmeester  Jac Braat veel dank verschuldigd voor de intensieve communicatie met de accountant en de zorgvuldigheid bij het opstellen van de jaarrekening!

Het jaarverslag is hier te downloaden!

 


Naar nieuws overzicht