29-04-16 Bouw Singampunari College gaat vooruit

De bouw van het College voor Arts en Sciences in Singampunari verloopt bijzonder goed. Zoals eerder al gemeld, is in october 2015 de bouw hiervan gestart. In januari/februari  2016 heeft onze projectleider Anne Reijenga het project bezocht en gecontroleerd. Hierbij heeft hij kunnen vaststellen dat de bouw qua voorgang en kwaliteit goed verloopt, dit ondanks de zware regenperiode in november/december vorig jaar. Het  ziet er nu naar uit dat de ruwbouw in mei/juni gereed kan zijn. De finale oplevering en officiele opening kunnen dan in september aanstaande plaats vinden. Via deze website en ons projectnieuws kunt u op de hoogte blijven van de voortgang. Bijgaande fotos geven een impressie van de voortgang van het bouwproject.   Het College wat nu gebouw wordt is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving van Singampunari (gelegen in  de Tamil Nadu provincie in Zuid-India). Er zullen universitaire opleidingen op Bachelor niveau gegeven worden op diverse gebieden zoals Engelse Taal, Wiskunde, Computer Toepassingen, Economie, Administratie en Bedrijfsmanagement. Deze opleidingen geven aan de bedoelde groep meisjes een heel goede kans om werk te vinden en daarmee voor henzelf en hun familie een beter bestaan op te bouwen.    Oorspronkelijk was het de bedoeling in 2015-2016 alleen de 1e fase van het totale College initiatief te realiseren. Deze fase omvat 8 klaslokalen met bijbehorende dienstruimtes; begrote project-kosten € 190.000, geheel gedragen door een sponsor van onze Stichting Thomas Bouwprojecten. In de toekomst zouden dan mogelijk  nog verder fases voor dit College gerealiseerd worden, dit afhankelijk van succes en groei van de opleiding enerzijds en beschikbare middelen anderzijds.     In het najaar is echter besloten om meteen de gehele Campus te realiseren, die nu zal bestaan uit 20 klaslokalen met bijbehorende ruimtes zoals bibliotheek, laboratorium, computerlokalen, administratie, en sanitaire voorzieningen. Dit was nodig om de vereiste vergunningen te krijgen om het onderwijs op het College daadwerkelijk te kunnen opstarten. De benodige aanvullende middelen worden door de Congregatie ter beschikking gesteld.  


Naar nieuws overzicht