03-07-16 Verkiezingen nieuwe generale overste

Verkiezingen nieuwe generale overste     Onlangs heeft de  congregatie van de zusters Franciscanessen van St.Joseph, een nieuwe generale overste gekozen:   Als opvolgster van Zr. Rita, is Zr. Arokiam gekozen, die daarvoor provinciaal overste  was in Trichi. Ze is hiermee benoemd voor een periode van 6 jaar, met de mogelijkheid van een herbenoeming voor een tweede termijn.   De generale overste kiest zelf haar staf, zo is o.a. Zr. Prudentia, met wie onze stichting en met name onze projectleiders intensief samenwerken, gekozen tot haar algemeen assistant. Zr. Shirly, Zr. Rita Balaiah en Zr. G.Stella zijn allen benoemd als bestuurslid.   Wij danken Zr. Rita voor de samenwerking in de afgelopen jaren en verheugen ons op de samenwerking met Zr. Arokiam en haar staf  


Naar nieuws overzicht