23-08-17 Jubileum, 25 jaar Stichting Thomas Bouwprojec

Jubileum Stichting Thomas Bouwprojecten. Het is bijzonder feest dit jaar voor de Thomas stichtingen. Nu dertig jaar geleden, na het overlijden in India van Lucia Schiebroek, zijn binnen de kring van familie, vrienden en kennissen activiteiten gestart om kansarme kinderen in India te gaan helpen. En in de jaren daarna heeft dit initiatief zich ontwikkeld tot 3 stichtingen:

 ·       Thomas Stichting voor Jongeren (sinds 1987) ·

       Stichting Thomas Bouwprojecten (sinds 1992)

·      Thomas Stichting voor Microcrediet (sinds 1997).

Drie samenwerkende stichtingen met een gemeenschappelijke Raad van Avies, en ieder ook met hun eigen specifieke doelstellingen daarmee samenhangende werkwijze. Samen met de Congregatie Zusters Franciscanessen proberen zij er alles aan to doen om de kansarme kinderen in India te helpen.  

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992, nu dus 25 jaar geleden, begonnen met het werven van fondsen en het daarmee plannen, ontwerpen en realiseren van schoolgebouwen en kindertehuizen. Dit met name in de regios Andrah Pradesh en Tamil Nadu (beiden in Zuid-India), en speciaal gericht op de armste der armen kinderen. Vooral voor meisjes omdat die in een land als India het meest kwetsbaar zijn.  

Voor ons 25 jarig jubileum  organiseren we twee middagen, een in Den Haag en éen Oirschot, resp. op 28 oktober en 4 november as, waarvoor wij alle betrokkenen willen uitnodigen. Bedoeling daarvan is om de banden, met name met onze sponsors weer eens aan te halen en ook om hen in staat te stellen een paar Zusters van de Congregatie uit India te ontmoeten die dan ook in Nederland zullen zijn. Op die manier kunt u uit de eerste hand horen hoezeer de noodzaak voor hulpverlening nog steeds actueel is, en ook hoe de Zusters deze hulp ter plaatse organiseren en uitvoeren.  

Jubileumproject: Chebrolu   Evenals bij ons vorig jubileum, nu 5 jaar geleden, willen wij ook bij ons 25-jarig bestaan een speciaal project initiëren. De vorige keer hebben we met behulp van uw speciale giften en een subsidie van de Stichting Progressio (Biscchoppelijke Vastenactie) een mooi 8-klassig schoolgebouw in Damaracherla weten te realiseren, waarvoor de kinderen en de Zusters in India zeer dankbaar zijn.   Voor ons 25 jarig jubileum hebben we een schoolgebouw van 6 klassen in Chebrolu gekozen.

Het zou heel mooi zijn als we met behulp van uw donaties rond ons jubileum dit project zouden kunnen realiseren. Wij werken er hard aan om het project-plan binnenkort af te ronden en dan hoort u hier meer van.


Naar nieuws overzicht