Organen van de Stichting Thomas Bouwprojecten:

I   Het bestuur

1. Jac Braat, voorzitter

2. Wilma Martens, secretaris

3. Tom Odijk, penningmeester

4. Siet Egas, lid

5. Leo Verhagen, lid


Ambassadeur Stichting Thomas Bouwprojecten: Hans Schiebroek

II  Het projectteam

1. Anne Reijenga, projectleider
2. Jos Dijkers, projectleider
3. Pieter Keeris, adviseur

III  De raad van advies

1. Antoinette Gelton-Schiebroek
2. Cor Schiebroek, ambassadeur Thomasstichtingen
3. Tjerk Wagenaar, voorzitter
4. Michel van der Linden
5. Joop de Wit
6. Job van Manen

 

Het bestuur is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het projectteam vervult een onmisbare functie in het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur.

Twee maal per jaar vindt er overleg plaats met de raad van advies ter bespreking van het beleid, de gang van zaken en de geplande activiteiten van de stichting. Een van deze twee vergaderingen is gezamenlijk met onze zusterorganisaties de Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits, waarmee wij dezelfde raad van advies delen.

Download Statuten (1997) 

Download beleidsplan 2017-2021

Download procedure klachtenbehandeling