Nieuw schoolgebouw in Sri Kalahasti

Informatie  
Startdatum
Gepl. opleverdatum
Beschikbaar budget
Status
01 apr 2016
01 dec 2017
€ 70000
Gerealiseerd
Omschrijving

De school met 190 leerlingen is gehuisvest in een paar gebouwen die eigenlijk allemaal van slechte kwaliteit zijn. Een nieuw gebouw zal de ruimteproblemen wegnemen.

Al enkele jaren klagen de zusters over de faciliteiten aldaar en inderdaad zijn nieuwe voorzieningen hard nodig. Een nieuw schoolgebouw staat al enige jaren op de prioriteiten lijst van de zusters. Maar helaas viel de keuze altijd op een ander project, waar de nood op dat moment hoger was.

Maar nu is het dan zover en zijn we begonnen ons te richten op het inzamelen van gelden voor een nieuw schoolgebouw met vier klaslokalen. Alle gebouwen zijn oud en/of niet geschikt en in feite zouden die allemaal vervangen moeten worden. Maar het is al mooi nu een begin te kunnen maken voor de bouw van een nieuw schoolgebouw en daar zijn meerdere redenen voor :   1.      In het huidige schoolgebouw bevinden zich veel scheuren en het lekt op een aantal plaatsen en bovendien voldoen de klaslokalen niet aan de huidige normen. 2.      In het multifunctionele gebouw is de grote ruimte middels houten schotten in drieën verdeeld om aan drie klassen plaats te bieden. Maar het is duidelijk, dat door de last, die men van elkaar heeft, lesgeven moeilijk is. 3.      Er is en shed, waar LKG en UKG(de kinderen tot 6 jaar)  zijn ondergebracht, twee ruimten gescheiden door een houten wand met hetzelfde euvel als hier boven beschreven. Daar komt nog bij, dat het aan één zijde open is en bij ongunstige wind nauwelijks bruikbaar is. 4.      De toiletten en urinoirs zijn zodanig verouderd, dat het beschamend is dat kinderen daar hun behoeften moeten doen.

De fondsenwerving voor dit project is gestart in april 2016, zie bijgaande projectdocumentatie.

Het project is begin 2018 opgeleverd in aanwezigheid van Anne Reijenga. Zie ons eindverslag.Terug naar het projectenoverzicht