Damaracherla - nieuw schoolgebouw (#123)

Informatie  
Startdatum
Gepl. opleverdatum
Beschikbaar budget
Status
13 nov 2013
31 juli 2014
€ 110.000
Gerealiseerd
Omschrijving

Damaracherla ligt in Andhra Pradesh. De zomers zijn hier erg heet en het landschap ziet er droog en dor uit. Daarom zijn er in het binnenland maar weinig grote steden en is er alleen door bevloeiing landbouw mogelijk. Damaracherla is een dorp dat als centrum voor de 18 omliggende dorpjes fungeert. De zusters zitten in Damaracherla sinds 1998.

Het aantal kinderen op school schommelt de laatste jaren rond de 800. Meer kunnen er niet bij. Graag willen we een nieuw schoolgebouw maken met minstens 8 klaslokalen. Nu zijn er al 5 klassen ondergebracht in het gebouw dat als kindertehuis bedoeld is. Overdag wordt het woonhuis van de zusters voor de kleuters gebruikt. Ook zit er één klas op de veranda van de school en zijn er lokalen met een houten schot in tweeën gedeeld zodat 2 klassen van 1 lokaal gebruik kunnen maken. Totale raming voor dit gebouw is 110.000 euro. De projectdocumentatie kunt u hier downloaden.

Op 21 september 2013 is de bouw aanbesteed door Hans Schiebroek. De bouwwerkzaamheden is gestart op 13 november 2013 en de oplevering is feestelijk ingezegd op 23 augustus 2014.

Lees hier de tussenrapportage januari 2014

Lees hier de eindrapportage december 2014

Terug naar het projectenoverzicht