Bouw Singampunari College opgeleverd

Informatie  
Startdatum
Status
01 sep 2015
Gerealiseerd
Omschrijving

Bouw Singampunari College voor Arts en Science opgeleverd.

In september 2016 is de door ons gebouwde vleugel van het College for Arts and Sciences in Singampunari opgeleverd.

Zoals eerder al gemeld, is in Singampunari een College for Arts en Science gepland. Dit College is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving van Singampunari (gelegen in  de Tamil Nadu provincie in Zuid-India). Er zullen universitaire opleidingen op Bachelor niveau gegeven worden op diverse gebieden zoals Engelse Taal, Wiskunde, Computer Toepassingen, Economie, Administratie en Bedrijfsmanagement. Deze opleidingen geven aan de bedoelde groep meisjes een heel goede kans om werk te vinden en daarmee voor henzelf en hun familie een beter bestaan op te bouwen.

De begrote kosten van meer dan € 150.000 worden volledig door een sponsor van de Stichting Thomas Bouwprojecten gedragen. Dit betreft met 8 klaslokalen en bijbehorende dienstruimtes de 1e fase van het totale initiatief. In de toekomst zullen mogelijk nog verder fases voor dit College gerealiseerd worden, dit afhankelijk van succes en groei van de opleiding enerzijds en beschikbare middelen anderzijds. 

In januari 2015 is tijdens het bezoek van onze projectleider Anne Reijenga reeds een aannemer geselecteerd en een voorlopige aannemingsovereenkomst opgesteld. Daarna is er een proces gestart om alle (14 !) benodigde vergunningen en goedkeuringen van alle betrokken instanties te verkrijgen. Dit proces heeft langer geduurd dan verwacht en is pas in september jongstleden met succes afgesloten. Op basis hiervan kon eind september/begin october tijdens het bezoek van projectleider Jos Dijkers de definitieve aannemingsovereenkomst opgesteld en daadwerkelijk met de bouw gestart worden. Bijgaande fotos geven een impressie van deze start.

 

De verwachting is dat de bouw ongeveer 10 maanden in beslag gaat nemen. Via deze website en ons projectnieuws kunt u op de hoogte blijven van de voortgang.

Terug naar het projectenoverzicht