Project Pillavandatti opgeleverd

Informatie  
Startdatum
Status
14 sep 2015
Gerealiseerd
Omschrijving

Bij de kerk staat een school van het bisdom en aan de overkant van de weg wonen de zusters al zo’n 40 jaar, zich uitsluitend bezighoudend met sociaal werk in de omliggende dorpen.

Maar daar is verandering in gekomen sinds de pastoor aangegeven heeft de kinderen niet meer op te kunnen vangen omdat hij van overheidswege meerdere voorzieningen moest treffen om de boarding te blijven runnen en daarvoor geen enkele financiële steun meer krijgt.

Het gaat hier om kleine kinderen van 4 – 10 jaar, die in de omliggende dorpen op straat zwerven omdat zij geen ouders meer hebben of één ouder, die vanwege financiële problemen er niet naar omkijkt. Van de 25 kinderen hebben er 20 geen vader, althans die is in ieder geval verdwenen.

De zuster hebben dit nu overgenomen en hebben de boarding nu gedeeltelijk opgeknapt en uitgebreid. In die tussentijd verblijven de kinderen in het huis van de zusters.

Lees verder in onze wervingsdocumentatie....

Terug naar het projectenoverzicht