Heldere (financiële) verantwoording

Minstens twee keer per jaar rapporteert de Stichting Thomas Bouwprojecten aan sponsors en belangstellenden over de voortgang van de projecten en legt zij financiële verantwoording af.

De belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en vrij zijn van schenkings- of successierecht.

De jaarrekening van de Stichting Thomas Bouwprojecten wordt opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De balans en de staat van baten en lasten zijn afgeleid van de bij de Richtlijn aangegeven modellen.

 

Hieronder kunt u de volgende informatie downloaden:

Jaarverslag 2018, vastgesteld door het bestuur, nog zonder beoordelingsverklaring

Jaarverslag 2017 en bijbehorende beoordelingsverklaring

Jaarverslag 2016 en bijbehorende beoordelingsverklaring

Jaarverslag 2015 en bijbehorende accountantsverklaring

Jaarverslag 2014 met daarin opgenomen de accountantsverklaring

Jaarverslag 2013 met daarin opgenomen de accountantsverklaring

Jaarverslag 2012 en bijbehorende accountantsverklaring

Jaarbericht 2011 (verkort jaarverslag)

Jaarverslag 2011

Jaarbericht 2010 (verkort jaarverslag)

Jaarverslag 2010 en bijbehorende accountantsverklaring 

Jaarbericht 2009 (verkort jaarverslag)

Jaarverslag 2009 en bijbehorende accountantsverklaring