Betrouwbare samenwerking

De Stichting Thomas Bouwprojecten werkt nauw samen met de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras). Deze congregatie, 500 zusters verspreid over 90 kloosters, richt zich met name op scholing van de meest  kansarme kinderen in Zuid-India en beheert 43 scholen (totaal van meer dan 40.000 kinderen). Zij richt voortdurend nieuwe scholen en kindertehuizen op in gebieden waar onderwijs vaak vrijwel geheel ontbreekt en de Stichting Thomas Bouwprojecten helpt hen daarbij met bouwkundige voorzieningen. In nauw overleg met de zusters wordt bepaald welke projecten gebouwd of gerenoveerd worden en dit wordt vastgelegd in een prioriteitenlijst. Een project wordt uitsluitend gestart als de benodigde bouwvergunningen ontvangen zijn en er voldoende geld voor de realisatie op een van de rekeningen van de Stichting Thomas Bouwprojecten staat geboekt. De stichting werkt in Nederland samen met haar zusterorganisaties: de Thomas Stichting voor Jongeren en de Thomas Foundation for Microcredits.  De drie stichtingen delen een gezamenlijke raad van advies.

 


 

Deskundigheid 

In Nederland maken ervaren bouwdeskundige projectleiders de bouwtekeningen en in India maakt een gerenommeerd Indiaas ingenieursbureau de funderings- en betontekeningen. Tevens hebben wij een Indiase bouwzuster als liason en onze opzichter Sr. Asha (foto rechts) heeft haar opleiding Civil Engineering (3-jarige studie) afgerond. Twee keer per jaar reist een Nederlandse projectleider naar India en controleert ter plekke de voortgang en kwaliteit van de uitvoering. De uitvoering gebeurt door geselecteerde Indiase aannemers ter plaatse onder begeleiding van Sr. Asha. Bovendien moeten de door de zusters gecontracteerde aannemers verklaren dat er geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden door kinderen jonger dan 14 jaar.  Uitgebreid verslag van de reizen naar India kunt u lezen in ons Jaarverslag en Nieuwsbrieven.