Afscheid van Tjerk Wagenaar als voorzitter Raad van Advies

Op 9 november vond de jaarlijkse overlegvergadering plaats met de Stichting Thomas Bouwprojecten, de Thomasstichting voor Jongeren, de Thomas Foundation for Microdredits en onze gezamenlijke Raad van Advies. In deze vergadering wordt de voortgang van elke stichting besproken. Ook worden steeds de relatie met India en de ontwikkelingen in het land onder de loep genomen en eventueel beleidsuitgangspunten aangepast.

Aan het eind van de vergadering nam Tjerk Wagenaar afscheid, na vele jaren actief te zijn geweest voor de Jongerenstichting en voor de Raad van Advies. Hij vatte zijn ervaringen samen in een korte toespraak, waarvan de tekst hier te vinden is.