Het jaarverslag 2019 is vastgesteld

In de bestuursvergadering van 24 maart heeft het bestuur het jaarverslag 2019 vastgesteld.

Het verslag is op 16 april met de Raad van Advies besproken.

Het jaarverslag is nog niet definitief. De jaarrekening is opgestuurd naar onze accountant ter beoordeling.

Pas na zijn goedkeuring is het jaarverslag definitief.

Klik hier voor het jaarverslag 2019