Het jaarverslag 2020 is definitief.

In de bestuursvergadering van 13 april heeft het bestuur het jaarverslag 2020 vastgesteld.

Dit verslag is op 20 april met de Raad van Advies besproken.

Op 26 april is de beoordelingsverklaring van de accountant ontvangen. Daarmee is het jaarverslag 2020 nu definitief.

Klik hier voor de pagina met het gehele jaarverslag 2020

Ben u alleen geïnteresseerd in een gedeelte van het jaarverslag?

Klik hier voor het algemene gedeelte, een kort overzicht van alle belangrijke punten

Klik hier voor het project gedeelte met een beschrijving van de actuele projecten

Klik hier voor onze jaarcijfers 2020 en de begroting voor 2021

Klik hier voor de bijlagen zoals het beleidsplan van ons en van de congregatie en een lijst met projecten vanaf 1992