Nieuwbouw en uitbreiding van de R.C.M. School voor 430 kinderen in Walajabad

Walajabad ligt in de deelstaat Tamil Nadu, 15 km van de tempelstad Kancheepuram. Het is een landelijk dorp waar de ongeveer 15000 inwoners van zeer lage inkomens rond moeten komen.

De Tamil Medium school van de zusters Franciscanessen van St. Joseph bestaat uit een onderbouw (groep 1-5) en een bovenbouw (groep 6-10). Het gebouw van de onderbouw huisvestte ruim 150 leerlingen, maar moest door ernstige constructieproblemen buiten gebruik genomen worden. Het onderwijs wordt nu gegeven in een oud gebouwtje, waarin de kinderen in een overvolle ruimte met meerdere groepen hun onderwijs krijgen.

Om meerdere redenen werd gekozen voor nieuwbouw boven reparatie.

Samen met de congregatie gaan we het afgekeurde gebouw vervangen door een nieuw gebouw van twee bouwlagen met elk 3 klaslokalen.

Daarna wordt het oude gebouwtje, waarin nu lesgegeven wordt opgeknapt en uitgebreid met een extra klaslokaal en een toileteenheid.

Lees meer in de projectdocumentatie. 

Bekijk de film en zie hoe de school er nu uitziet.

Dit project kost naar schatting ruim € 150.000, waarvan een deel door de congregatie zelf gedragen wordt.

Wij willen van onze kant graag door middel van donaties en met uw hulp € 60.000 bij elkaar verzamelen en bijdragen.

Onze fondsenwerving is inmiddels gestart.

Wilt U met uw bijdrage dit project helpen realiseren?

Wij zullen u  namens de kinderen in India bijzonder dankbaar zijn voor uw gift op

IBAN NL47 RABO 0149 3087 87 ten name van Stichting Thomas Bouwprojecten.