Gestart: Budalur. 4 klaslokalen en 2 "labs"

Budalur is gelegen in de deelstaat Tamil Nadu ongeveer 340 km ten zuiden van Chennai. Het heeft ongeveer 9500 inwoners

Vanaf 1989 runnen de Franciscan Sisters of St. Joseph er een English Medium school waarvan het aantal leerlingen is gegroeid van 50 toen naar ongeveer 1100 nu. Het is een school voor jongens en meisjes in de leeftijd van kleuter tot 15 jaar (de 10e klas)

De school heeft als naam: Our lady of health matriculation school.

(Een Matriculation school is een school waarop je het staatsexamen na afloop van het 10e jaar kunt afleggen.)

De kinderen op de school zijn overwegend afkomstig uit gezinnen van dagloners zonder eigen land.

We gaan hier op hetzelfde terrein een extra schoolgebouw neerzetten met 4 klaslokalen en 2 "labs" Alles op de begane grond. Bij de constructie wordt er rekening mee gehouden dat er later nog een verdieping op dit gebouw geplaatst kan worden.

De tekening van het nieuwe gebouw is al in 2016 lokaal gemaakt en op deze tekening is al een vergunning verleend voor de bouw.

Qua timing moet in verband met de vergunning in ieder geval voor aanvang van het volgende academic year met de bouw begonnen zijn.

Na het opvragen van offertes gebouw bij meerdere aannemers is het werk gegund aan Stephen, een aannemer waarmee we al vaak zaken hebben gedaan en goede ervaringen hebben.

Op 26 mei is de bouwplaats ingezegend en is de bouw begonnen.

Helaas werd daarna de bouw weer stilgelegd i.vm. de Corona maatregelen.

In september kon weer worden begonnen en is de fundering gestort.

Tekening van het nieuwe schoolgebouw

We hebben als stichting Thomasbouwprojecten al een hele bouwgeschiedenis op deze locatie.

Op deze bladzijde vindt u alle informatie over de eerder projecten (nr 69, 78 en 97) en de geschiedenis van de school