Jaarverslag 2021

Het jaar 2021 werd sterk beïnvloed door de gevolgen van COVID-19 op de congregatie FSJ, op de gezondheid van de zusters, op de sluiting van scholen en het vele werk voor het St. Thomas hospitaal.

Onze projecten voor de uitbreiding van scholen, het verbeteren van sanitair en het renoveren hebben gelukkig doorgang kunnen vinden.

Namens de kinderen in India danken wij u voor uw bijdragen die dit mogelijk maakten.

Naast een terugblik op het afgelopen jaar bevat het jaarverslag ook een vooruitblik naar 2022 .

Het jaarverslag is, zoals gebruikelijk, door het Bestuur met de Raad van Advies besproken en beoordeelt door een externe accountant.

Download hier ons jaarverslag 2021

jaarverslag 2021voorkant.jpg