Avadi. Onze eerste locatie met ons eerste project

In de deelstaat Tamil Nadu ligt Avadi. Van oorsprong een dorp maar tegenwoordig een van de buitenwijken van de miljoenenstad Chennai. (Vanaf 1996 de nieuwe naam voor Madras) Avad ligt ongeveer 20 km ten westen van het hart van Chennai. Er zijn veel grote defensie-instellingen en ook biedt het onderdak aan verschillende universiteiten en technische hogescholen. Het is een van de meest dichtbevolkte en ontwikkelde gebieden in de westelijke buitenwijken van Chennai. Er zijn ongeveer 350.000 inwoners.

De zusters F.S.J hebben hier 3 scholen met in totaal bijna 7000 leerlingen.

*Er is een Tamil medium primary school (tot 8st) met ongeveer 700 leerlingen

*De .St.Joseph’s Matriculation school (tot 10 st) met ongeveer 2400 leerlingen

*De Immaculate Heart of Mary’s Girls Hr.Sec.School. Een High school voor alleen meisjes met ongeveer 3600 leerlingen. (tot 12st)

lUCIA'S HOME FOR CHILDREN klein voor website.jpg

Project 1. Lucia's Home for Children. Boarding school 1992 € 77.300

Op het terrein van de scholen staat ook een boarding. (kostschool)

Deze boarding biedt onderdak aan meisjes van 8 tot 16 jaar. De meeste hebben maar één ouder, meestal arme arbeiders, of zijn wees en komen uit de omringende gebieden.

Voor het eerste bezoek dat Hans Schiebroek in 1990 aan deze plaats bracht (op verzoek van zijn broer Cor, de vader van Lucia) was er al een boarding. Maar het was een gebouw met een golfplaten dak (zeer heet als de zon schijnt) waarin zich ook klaslokalen bevonden, al met al een zeer primitief onderkomen voor de meisjes.

De muren van dat gebouw waren echter constructief goed en sterk en er zou een verdieping op gebouwd kunnen worden. De zusters besloten dat ook de klaslokalen omgebouwd mochten worden en Hans maakte een tekening. Terug in Nederland werd geld speciaal voor dit project geworven en zo werd deze boarding het eerste bouwproject van de stichting en meteen de reden waarom er een “aparte” bouwstichting werd opgericht.

De naam werd Lucia’s home for Children, als eerbetoon aan Lucia Schiebroek.

De verdieping werd op het gebouw gezet en de klaslokalen werden ongebouwd tot recreatieruimte en huiswerkruimte. Met behulp van een plaatselijke meubelmaker werden er tafels, stoelen en ander meubilair gemaakt want er stond nog helemaal niets. De kinderen zaten op de grond in de kale klaslokalen.

Uit Thomas Magazine 2016, het reisverslag van het gezin Schiebroek in 1988:

In Avadi, een stadje ten westen van Madras, kwam het gezin in een klaslokaal een heel ziek kind tegen. “De zusters konden niet goed voor haar zorgen en hadden geen plek voor het zieke kind. De kinderen woonden en sliepen buiten schooltijd in een klaslokaal. Toen bedachten we: dit moet anders. Het eerste geld van de stichting werd gebruikt voor het ondersteunen van het project in Avadi, tien meisjes specifiek. Het geld ging naar de zustercongregatie, die het inzetten voor de kinderen die in de boardings werden opgevangen en de vakanties in het ziekenhuis doorbrachten.

Het gebouw van de school in Avadi kon nog een verdieping erbovenop dragen, zo bleek. Terug in Nederland gingen we fondsen werven voor die nieuwe verdieping, zodat er goede slaapzalen voor de kinderen konden komen. Ik stuurde mijn broer Hans erheen, en die is toen gaan tekenen.” In Avadi ontstond zo de eerste kostschool met donatie van de Thomas Stichting, Lucia’s Home for Children

Er werd ook een nieuwe waterput aangeboord die goed en voldoende drinkwater leverde.

Verder werd het bestaande gebouw opnieuw geschilderd, zowel buiten als binnen.

De keuken buiten kreeg een betonnen vloer en werd omgebouwd van koken op houtvuur naar koken op flessengas (leidingen, branders, flessen) Er kwamen stenen banken om op te zitten.

Alle kosten van deze verbeteringen vielen ook onder dit “bouwproject” en het speciaal daarvoor ingestelde onderhoudsfonds

In de eerste jaren verbleven er 80 tot 100 meisjes in de boarding, op dit moment (2020) is dit terug gelopen tot een kleine 50.

Lucia Schiebroek in 1986 in Avadi

Project 60. Renovatie toiletten 2001 € 8.600

De toiletten van de primary school zijn in slechte staat. Ze worden gerenoveerd.

Op 3 september 2000 kan het vernieuwde gebouw geopend worden door Hans Schiebroek en is de sanitaire voorziening voor 600 kinderen sterk verbeterd.

Hans Schiebroek

Project 95. Buitentoiletten en regenput. 2007 € 5.800

De oude versleten en niet meer goed functionerende buitentoiletten en badcellen van de boarding (ze dateren al van voor de verbouwing in 1992) worden afgebroken en vervangen door eenzelfde aantal nieuwe. Ook wordt er nu een grote wasbak gemaakt met acht kranen waar de kleinere meisjes zich kunnen wassen. (Voor de oudere meisjes zijn er badcellen in het boarding gebouw.)

Ook wordt het rioleringswerk vervangen.

Avadi toiletten 2007

Project 19111 Safe & Clean 2. Oplossen afwateringsproblemen 2020 € 9.000

Al een aantal jaren zorgt hevige regenval jaarlijks voor wateroverlast in het laagste deel van het terrein van het kindertehuis in Avadi. Hier bevinden zich de toiletten en de wasgelegenheden. Bovendien vindt de afvoer van de wasgelegenheid plaats op het terrein van de buren, die hebben aangegeven dit niet langer te dulden. Deze afvoer moet dus op het eigen terrein worden gerealiseerd, evenals het opvangen en afvoeren van het regenwater.

Daarvoor is een plan gemaakt dat voorziet in goten met het juiste afschot, die het water op een zakput lozen.

Ook lekte het dak van de toiletruimte van de boarding en dit dak moet geheel worden vervangen.

Onderhoud aan de kostschool in Avadi. (M&R 21111)

Het gebouw heeft dringend een schilderbeurt nodig.

Voordat hieraan begonnen wordt zijn er echter reparatie werkzaamheden nodig aan kozijnen, deuren en ventilatoren.

Ook de regenpijpen aan de buitenkant moeten vervangen of hersteld worden, de elektrisch installatie moet worden gerepareerd en er moeten een aantal lampen worden vervangen.. De scheuren in de balken van de keuken moeten worden schoongemaakt en daarna dicht gekit. Op het dak wordt een waterkerende laag aan gebracht en rond het gebouw een laag tegen termieten. Na al deze voorbereidende werkzaamheden kan het gehele gebouw schoongemaakt en geverfd worden.

Tenslotte worden ook de waslijnen van de kinderen van het internaat geheel vernieuwd.

schilderwerk Avaadi 2021 renovatie klein.jpg
sT aNTONY SCHOOL 2019  avadi voor website .jpg