Projecten

pagina 1 van de 1

In voorbereiding: Toiletgebouw Thiruvalanturai. 2e project Safe & Clean

Nieuw toiletgebouw in Thiruvalanturai

De school heeft 237 leerlingen en een kostschool met 74 kinderen waarvan 22 meisjes en 54 jongens. Voor de kinderen van het internaat willen wij een nieuw toiletgebouw neerzetten omdat het huidige niet meer voldoet aan de hygiënische standaards. Wij willen hier een toiletgebouw neerzetten met 6 toiletten en 4 douchecabines voor de jongens en voor de meisjes 4 toiletten en 3 douchecabines

Lees meer...

Bijna klaar: Toiletgebouw Srikalahasti. 1e project Safe & Clean

Begin 2018 hebben we een uitbreiding van de school in Srikalahasti met 4 klaslokalen in 1 nieuw gebouw opgeleverd. De toiletten van het gehele complex zijn echter ook in deplorabele toestand. Alle voorzieningen moeten vernieuwd worden en de jongens- en meisjestoiletten gescheiden.

De totale kosten voor dit project bedragen €37,200.

Lees meer...

Safe&Clean 9 projecten voor 2700 kinderen.

In de staat Tamil Nadu in India heeft nog altijd 3.5% van de scholen geen toilet en bijna 30% van de toiletten functioneert niet. Ook bij de scholen van de congregatie is er achterstand. In het verleden werd bij de verdeling van beperkte investerings- en onderhoudsmiddelen dikwijls prioriteit gegeven aan goed onderwijs en veilige kindertehuizen boven verbetering van sanitaire voorzieningen Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie hebben we 9 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen,

Lees meer...

In aanbouw: Nieuwbouw van de R.C.M. School voor 430 kinderen in Walajabad

Het schoolgebouw dat deels in gebruik was voor de groepen 1 t/m 5 en deels voor de hogere klassen 6 t/m 10. bleek dusdanige gebreken te hebben dat er instortingsgevaar bestond. Het gebouw is op advies van een van onze projectleiders buiten gebruik gesteld.

De lessen worden nu gegeven in een oud gebouwtje. Hier zitten de kinderen nu bijna letterlijk op elkaar.

We gaan, samen met de congregatie, het afgekeurde gebouw slopen en vervangen door nieuwbouw.

Lees meer...

In aanbouw. Uitbreiding van het college in Singampunari

In september 2016 is de door ons gebouwde vleugel van het College for Arts and Sciences in Singampunari opgeleverd.

Gezien de verwachte instroom van studenten de komende jaren is er behoefte het gehele Collegegebouw in 2020 uit te breiden van 2 naar 3 verdiepingen.

Dit College is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving van Singampunari (gelegen in  de Tamil Nadu provincie in Zuid-India).

Lees meer...

Chebrolu, ons jublileumproject

1701. De Don Bosco English Medium School in Chebrolu , met 630 leerlingen, 365 jongens en 265 meisjes, had dringend uitbreiding nodig van een drietal leslokalen en een ruimte voor de 22 onderwijzers en drie zusters.

In september 2017, bij het begin van onze jubileumviering, startten wij de wervingscampagne

Door snelle giften konden wij begin 2018 starten met de bouw van een extra verdieping van 3 klaslokalen en een administratie ruimte.

Lees meer...

Andere door ons gerealiseerde projecten

De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft in 1992 haar eerste kindertehuis opgeleverd: Lucia home for Children te Avadi (Tamil Nadu). Sindsdien zijn er vele bouwprojecten gevolgd.

Kaart met locaties gerealiseerde projecten

Onder "lees meer" hebben we een aantal van deze andere projecten uitgelicht:

Lees meer...