Projecten

Hieronder vindt U een aantal recente projecten.

Voor eerdere projecten klik hier

In totaal heeft Stichting Thomasbouwprojecten sinds 1992 al voor meer dan 4 miljoen euro aan vele bouwprojecten gerealiseerd.

Klik voor een PDF met het totale overzicht op: Gerealiseerde projecten tm 31-12-2021.

Op deze pagina hebben wij een overzicht gemaakt van alle locaties waar we gebouwd hebben met doorlink mogelijkheden naar beschrijvingen van de locaties en projecten

pagina 1 van de 3

Gereed. Vegiwada Compound Wall M&R project 3

In Vegiwada ontstond een acuut probleem omdat de omheiningsmuur van het terrein van de zusters over een aanzienlijke lengte was ingestort.

Hierdoor kwamen ongewenste dieren en mensen op het terrein.

De zusters wilden graag dat de muur op korte termijn zou worden hersteld.

Lees meer...

Gereed. Vepery. M&R project 2

Op het St.Antony’s Home for Children in Vepery moeten diverse onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd. De bestaande kapotte gemetselde watertank wordt afgebroken en vervangen door een kunststof watertank.
In de keukenmuur komt een nieuw raam en in de keuken wordt de haardplek gerepareerd

De muren en plafonds van de kostschool worden schoongemaakt en opnieuw in de verf gezet. Scheuren worden dichtgekit

Lees meer...

Gereed: Avadi. Ons 1e M&R project.

In het kindertehuis te Avadi, ons eerste project in 1992, verblijven 49 meisjes. Nadat we vorig jaar de waterafvoer hebben verbeterd gaan we nu verder met het onderhoud van het gebouw in het kader van het M&R programma. Het hele gebouw wordt geschilderd en voordat hieraan begonnen wordt zijn er reparatie werkzaamheden nodig aan kozijnen, deuren en ventilatoren. De regenpijpen aan de buitenkant moeten vervangen of hersteld worden, de elektrisch installatie wordt gerepareerd. en een aantal lampen worden vervangen.

Lees meer...

Maintain & Renovate. Ons nieuwe programma m.b.t. onderhoud

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur eerst bestemd voor nieuwbouw of uitbreiding van een school of kindertehuis, boven het opknappen en onderhouden van gebouwen. Ook door de zusters werd steeds prioriteit gegeven aan nieuwbouw of noodzakelijke uitbreiding.

In onze gesprekken met de leiding van de congregatie hebben we gezamenlijk besloten nu met voorrang aandacht te geven aan de onderhoudstoestand van een aantal locaties.

Om hieraan de juiste aandacht te geven hebben we het programma “Maintain & Renovate” gedefinieerd.

Lees meer...

Nellai Town. Ons laatste Safe & Clean project

Ook in Nellai Town is er een dringende noodzaak voor meer toiletten.

Het plan is om er een nieuw gebouw te zetten met daarin 6 toiletten voor de meisjes. De jongens zullen de bestaande voorzieningen blijven gebruiken.

De fundering van dit toiletgebouw wordt echter zo lang gemaakt dat het hieronder ingetekende klaslokaal later hierop neergezet kan worden. Bovendien wordt de constructie dusdanig sterk dat in de toekomst nog twee lokalen op de eerste verdieping gezet kunnen worden.

Lees meer...

Gereed. Ottanthangal. 8e project Safe & Clean

De school in Ottanthangal heeft 292 leerlingen waarvan 135 meisjes en 157 jongens. Er is ook een boarding met 27 kinderen uit de regio, waarvan 14 jongens en 13 meisjes.

In 2018 bouwen we hier al een nieuw toiletgebouw voor de jongens in de boarding.

De toiletruimte van de boarding voor de meisjes (Nachttoilet) is echter ook in zeer slechte staat. De muren zijn gescheurd en de toiletten verzakt.

We gaan deze toiletruimte renoveren en meteen de afvoer verbeteren door de afvoerpijp aan te sluiten op nieuwe septiktank

Lees meer...

Bijna gereed. P.T.Parru. 7e project Safe & Clean

P.T. Parru (Patsalatadiparru) is een dorp gelegen nabij de stad Ponnur in de deelstaat Andhra Pradesh, De zusters hebben hier een lagere en een middelbare school voor jongens en meisjes waar Engelstalig onderwijs wordt gegeven (zgn. English medium). Er is ook een kindertehuis voor meisjes waarvan de ouders vrijwel allemaal landarbeiders zijn, zonder eigen land en zeer arm. Ook zijn er een aantal wezen en halfwezen.

We gaan hier voor de school een nieuw toiletgebouw bouwen met 5 toiletten en 7 urinals voor de meisjes en 3 toiletten en 7 urinals voor de jongens.

Lees meer...

Gestart: Budalur. 4 klaslokalen en 2 "labs"

In Budalur beschikken de zusters over een groot terrein waarop al diverse schoolgebouwen staan. Het aantal studenten zit hier ruim boven de duizend en er is dringend behoefte aan nieuwe klaslokalen en "labs" . We bouwen hier een extra schoolgebouw met 4 klaslokalen en 2 "labs". Bij "labs: moet men denken aan ruimtes die te gebruiken zijn als praktijklokalen b.v. voor computeronderwijs.

Dit nieuwe schoolgebouw is mogelijk gemaakt dankzij een aanzienlijke nalatenschap die wij ontvingen en conform de wens van de erflater besteden aan het bovengenoemde Budalur schoolproject.

Lees meer...