Wie zijn wij

jos met bak 300x200.jpg

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht en werft gelden in Nederland om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland, scholen en kindertehuizen te bouwen voor kansarme kinderen, voornamelijk meisjes, die zitten op de scholen of in de boardings van onze counterpart de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras), India. Een belangrijk aandachtspunt bij deze scholen zijn goede sanitaire voorzieningen. Lees meer..

Wat doen we

aaaaa.jpg

De Stichting heeft in Zuid-India tot nu toe meer dan 4 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 150 bouwprojecten, van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten. De Stichting werkt alleen met (onbetaalde ) vrijwilligers en meer dan 95% van de ontvangen donaties wordt besteed in India. We werken met lokale aannemers maar met Nederlandse bouwkundigen.

Een tweede doel van de Stichting is de mensen in Nederland meer inzicht te geven in de ontwikkelingsproblematiek. Lees meer...

Nieuws

Singampunari-26-06-18 300x200.jpg

11-11-2022 Andere opzet jubileumviering. Lees meer

08-11-2022. Beleidsplan 2022-2025 vastgesteld. Lees meer

19-11-2022 Jubileumviering 30 jarig bestaan. Lees meer

Mei 2022. Nieuw bestuur bij onze partner in India FSJ Lees meer

17-05-2022. Onze projectleider Jos Dijkers op projectreis in India. Lees meer

10-05-2022. We hebben een nieuw bestuurslid. De heer Leo Uittenbroek. Lees meer

Alle nieuwsberichten: klik hier

tekening toiletgebouw en fundering.png

Jubileumproject. Uitbreiding van de school in Nellai Town

In Nellai Town, ook wel bekend als Tirunelveli, staat de Adaikala Matha Matriculation School .De school heeft op dit moment 364 leerlingen, 225 jongens en 129 meisjes en het leerling aantal is groeiende. De school heeft graag een uitbreiding met drie klaslokalen omdat er een tekort is. Echter, een uitbreiding van de toiletten heeft een hogere prioriteit. Hiertoe hebben we in 2021 fondsen geworven om deze te kunnen realiseren.

Na overleg met de congregatie hebben we besloten het sanitairproject uit te breiden met de drie klaslokalen en het als jubileumproject voor ons 30-jarig bestaan aan onze sponsors voor te leggen.

Lees meer

Safe & Clean programma bijna afgerond: Nieuwe sanitaire voorzieningen voor 1500 kinderen in 9 scholen en kindertehuizen in India

Geweldig. Door uw gulle giften is het ons gelukt ons safe en clean programma snel uit te voeren.

In september 2019 werd het eerste project, een nieuw toiletgebouw in SriKalahasti, aanbesteed en nu slechts 2 jaar later zijn 8 van de 9 projecten klaar en in gebruik genomen.

Het laatste (9e) project is later aan de lijst toegevoegd en dit project zit op dit moment in de aanbestedingsfase en zal binnenkort starten.

We realiseerden in totaal 6 nieuwe toiletgebouwen met 52 nieuwe toiletten , 11 nieuwe badcabines voor twee boardings en we renoveerden op twee locaties toiletten en waterafvoeren

Klik hier voor alle details

Safe-Clean-2016.jpg
walajabad, schoolklas met bord op muur.png

Maintain & Renovate, ons volgende programma

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur bestemd voor nieuwbouw of uitbreiding van een school of kindertehuis, boven het opknappen en onderhouden van gebouwen. In ons Safe & Clean programma hebben we de achterstand wat betreft sanitaire ruimtes ingelopen, In overleg met de leiding van de congregatie hebben we besloten vanaf nu voorrang te geven aan noodzakelijk onderhoud van een aantal locaties.

Op dit moment zijn er 8 projecten geselecteerd, waarvan de eerste vier al afgerond zijn.

Onze projectleiders gaan in februari 2023 weer naar India en bekijken dan wat er precies allemaal moet gebeuren bij de andere projecten.

Eerdere door ons gerealiseerde projecten

De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft in 1992 haar eerste kindertehuis opgeleverd: Lucia home for Children te Avadi (Tamil Nadu). Sindsdien zijn er vele bouwprojecten gevolgd.

In totaal heeft Stichting Thomasbouwprojecten sinds 1992 al voor meer dan 4 miljoen euro aan vele bouwprojecten gerealiseerd.

Klik voor een PDF met het totale overzicht op: .Gerealiseerde projecten tm 31-12-2021.

Onder het tabblad projecten hebben een aantal recente projecten uitgelicht

briefpapier aangepast 3x2.jpg

Helpen? Doneer nu!!

Wil jij graag een bijdrage leveren aan een beter toekomstperspectief voor de kansarme meisjes in India?

Je kunt op verschillende manieren helpen om verschil te maken!

Eenmalig: Doneren via Ideal of een overboeking

Jaarlijks met een schenkingsovereenkomst

Als u ons (minimaal) 5 jaar lang een vast bedrag per jaar schenkt, kunt u dat bedrag als Periodieke Gift volledig aftrekken bij uw aangifte van de inkomstenbelasting ongeacht de hoogte van het bedrag, dit in tegenstelling tot de aftrek van eenmalige giften, waarbij u te maken heeft met drempel-en plafondbedragen.

Klik hier voor informatie van de belastingdienst over doneren aan ANBI instellingen