Wie zijn wij

jos met bak 300x200.jpg

De Stichting Thomas Bouwprojecten is in 1992 opgericht en werft gelden in Nederland om in het zuiden van India voornamelijk op het platteland, scholen en kindertehuizen te bouwen voor kansarme kinderen, voornamelijk meisjes, die zitten op de scholen of in de boardings van onze counterpart de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras), India. Een belangrijk aandachtspunt bij deze scholen zijn goede sanitaire voorzieningen. Lees meer..

Wat doen we

aaaaa.jpg

De Stichting heeft in Zuid-India tot nu toe meer dan 4 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 150 bouwprojecten, van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten. De Stichting werkt alleen met (onbetaalde ) vrijwilligers en meer dan 95% van de ontvangen donaties wordt besteed in India. We werken met lokale aannemers maar met Nederlandse bouwkundigen.

Een tweede doel van de Stichting is de mensen in Nederland meer inzicht te geven in de ontwikkelingsproblematiek. Lees meer...

Nieuws

Singampunari-26-06-18 300x200.jpg

Oktober 2021. Update Covid-19 bij "onze' zusters in India Lees meer

Augustus 2021. Niels van den Beucken, nieuw lid van onze Raad van Advies. Lees meer

28-04-2021. Het jaarverslag 2020 is definitief Lees meer

10-12-2020. THOMAS 5, ons jaarlijks magazine, is verschenen Lees meer

25-09-2020. We hebben een nieuwe projectleider. Sterre Maessen. Lees meer

Alle nieuwsberichten: klik hier

Safe-Clean-2016.jpg

Safe & Clean: Nieuwe sanitaire voorzieningen voor 1500 kinderen in 9 scholen en kindertehuizen in India

Graag willen we de situatie voor die scholen en kindertehuizen waar ernstige gebreken aanwezig zijn in relatief korte tijd met prioriteit verbeteren. Samen met de congregatie hebben we 9 locaties uitgekozen die hiervoor in aanmerking komen. Lees meer in de documentatie over het totale programma.

Mede door uw donaties voor dit project maken we hier echt enorme vorderingen. Ondertussen (september 2021) zijn 7 van de 9 projecten gereed en in gebruik en de laatste 2 zijn gestart.

  • Srikalahasti. Een nieuw toiletgebouw met 12 toiletten. Dit project is helemaal gereed en op 23-11-2020 ingezegend. Lees meer
  • Avadi. Een aantal werkzaamheden om de totale afwatering van het terrein sterk te verbeteren. Ook dit project is gereed. Lees meer
  • Pathiyavaram. Nieuwe badruimte voor de meisjes van het internaat. De badruimte is geheel gereed. April 2021.. Lees meer
  • Thiruvalanturai. Een nieuw toilet- en badgebouw met in totaal 10 toiletten en 7 douchecabines. De bouw is gereed en in september 2021 ingezegend.. Lees meer
  • Vegiwada. Nieuw toiletgebouw met in totaal 10 toiletten. De bouw is gereed en ingezegend Lees meer
  • Chebrolu. Nieuw toiletgebouw met 4 toiletten voor de leraren en een aanpassing van de oude leraars toiletten om deze geschikt te maken voor de kinderen De bouw is gereed en ingezegend. Lees meer
  • P.T.Parru. Nieuw toiletgebouw met 5 toiletten en 7 urinals voor de meisjes en 3 toiletten en 7 urinals voor de jongens. De tekening is klaar, de offertes zijn opgevraagd en de bouw is inmiddels al ver gevorderd.. Lees meer
  • Ottanthangal. We gaan hier de toiletruimte voor de meisjes in de boarding renoveren. Het plan is gemaakt en uitgevoerd en de gerenoveerde toiletruimte is al ingezegend en in gebruik.. Lees meer
  • Nellai Town. We gaan hier een nieuw toiletgebouw neerzetten met 6 toiletten voor meisjes en alvast een fundering voor een klaslokaal ernaast Lees meer

Maintain & Renovate

In de afgelopen jaren hebben we onze beperkte middelen bij voorkeur bestemd voor nieuwbouw of uitbreiding van een school of kindertehuis, boven het opknappen en onderhouden van gebouwen. Ook sanitaire ruimtes werden niet altijd standaard meegenomen in een nieuwbouwproject. In ons Safe & Clean programma hebben we deze achterstand ingelopen zodat de gebouwen weer voldoen aan de eisen van de overheid en de wensen van ouders en kinderen.

In overleg met de leiding van de congregatie hebben we besloten nu voorrang te geven aan noodzakelijk onderhoud van een aantal locaties.

Om de juiste aandacht te geven aan onderhoud, nu en in de toekomst, van de vele locaties hebben we het programma Maintain & Renovate gedefinieerd. Het doel is om niet alleen de grootste onderhoudsachterstand aan te pakken maar ook tot een manier van werken te komen die tijdig en preventief onderhoud mogelijk maakt.

De Corona periode heeft een groot gat geslagen in de middelen van de congregatie. Vanuit hun verantwoordelijkheid hebben de zusters desondanks aangegeven 50% van de kosten van dit programma te zullen dragen.

Het zou geweldig zijn als onze donateurs de overige 50% zouden kunnen realiseren.

Op dit moment zijn er 8 projecten geselecteerd, waarvan de eerste vier al in voorbereiding zijn. De kindertehuizen/kostscholen in Vepery en Avadi zijn het eerste aan de beurt.

Onze projectleiders begeleiden ook deze projecten van begin tot eind.

Lees meer

walajabad, schoolklas met bord op muur.png
Singampunari-2018-20180305_161803.jpg

Uitbreiding van het college in Singampunari

In september 2016 is de door ons gebouwde vleugel van het College for Arts and Sciences in Singampunari opgeleverd.

Gezien de verwachte instroom van studenten de komende jaren is er behoefte het gehele Collegegebouw in 2020 uit te breiden van 2 naar 3 verdiepingen.

Dit College is met name bedoeld voor kansarme meisjes en jonge vrouwen uit de plattelandsomgeving.

In juni 2017 werd gestart met een eerste lichting van 100 studenten, verdeeld over de studierichtingen Tamil, English, Mathematics, Computer Science en E-Commerce.

In het collegejaar 2018-2019 zijn daar 125 nieuwe eerstejaars studenten bijgekomen, en zijn er ook 2 studierichtingen toegevoegd te weten Physics en Chemistry. Zie ook de website: https://stjosephwc.com/

Lees meer

Eerdere door ons gerealiseerde projecten

De Stichting Thomas Bouwprojecten heeft in 1992 haar eerste kindertehuis opgeleverd: Lucia home for Children te Avadi (Tamil Nadu). Sindsdien zijn er vele bouwprojecten gevolgd.

In totaal heeft Stichting Thomasbouwprojecten sinds 1992 al voor meer dan 4 miljoen euro aan vele bouwprojecten gerealiseerd.

Klik voor een PDF met het totale overzicht op: .Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2020

Op deze pagina hebben we al ons bouwprojecten per locatie bij elkaar gezet.

Klik voor het overzicht van de locaties op Kaart met locaties gerealiseerde projecten

Onder het tabblad projecten hebben een aantal recente projecten uitgelicht

Oudere door ons gerealiseerde projecten vindt u op deze paginabriefpapier aangepast 3x2.jpg

Helpen? Doneer nu!!

Wil jij graag een bijdrage leveren aan een beter toekomstperspectief voor de kansarme meisjes in India?

Stort je gift op NL47 RABO 0149308787.

Je kunt op verschillende manieren helpen om verschil te maken!

Doneer nu!