Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen!

pagina 1 van de 3

Lezers reageren positief op THOMAS 7 Magazine

Afgelopen maart publiceerden wij de 7e uitgave van het THOMAS Magazine. Om na te gaan of dit Magazine aan het doel ervan beantwoordt en een effectief gebruik van onze middelen is, hebben wij een online lezersonderzoek onder de ontvangers van het Magazine gehouden.

We zijn blij met de meer dan 40 reacties die wij ontvingen. Deze reacties waren ook overwegend positief. Enkele uitkomsten:

Lees meer...

Jaarverslag 2022 is definitief

Het jaar 2022 was voor onze stichting dankzij u wederom een succesvol jaar waarin wij diverse projecten hebben weten te realiseren. U kunt over deze projecten meer lezen in het jaarverslag 2022. In dit verslag treft u, naast een uitgebreide weergave van de gang van zaken in 2022 en een vooruitblik naar de komende jaren, ook de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening 2022 met toelichting aan, alsmede de door de externe accountant bij de jaarrekening afgegeven beoordelingsverklaring en de begroting voor 2023.

Lees meer...

Reisverslag van de projectreis van Sterre en Jos. Februari 2023

Onze projectleiders Sterre Maessen en Jos Dijkers zijn van 2 tot 15 februari 2023 op projectreis geweest in India.

Ze hebben een aantal van onze recent voltooide projecten bezocht en de uitvoering ervan beoordeeld.

Ook hebben ze enkele locaties bekeken waarvoor de zusters van de congregatie een verzoek hebben ingediend voor onderhoud of nieuwbouw.

Bekijk het reisverslag op

Lees meer...

THOMAS 7 verschenen

Voor de 7e keer al weer hebben we ons THOMAS magazine uit gebracht met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

Dit jaar hebben we vooral aandacht geschonken aan ons jubileum 30 jaar Stichting Thomasbouwprojecten.

Lees meer...

Beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

In de bestuursvergadering van dinsdag 8 november 2022 is de herziening van ons beleidsplan afgerond en het beleidsplan definitief vastgesteld.

We hebben in dit beleidsplan actuele gebeurtenissen verwerkt en een afstemming gemaakt met het beleidsplan (2022-2025) van de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph.

Lees meer...

Andere opzet jubileumviering 30 jarig bestaan

Zoals eerder al bekend gemaakt bestaat de Stichting Thomas Bouwprojecten inmiddels 30 jaar. We hadden om dit heugelijke feit te vieren een jubileumbijeenkomst gepland op 19 november 2022 in Den Bosch met een interessant programma.

Helaas hebben wij slechts een gering aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst ontvangen.

Lees meer...

Jubileumviering bij gelegenheid van ons 30 jarig bestaan

Het bestuur en de projectleiders van de Stichting Thomas Bouwprojecten nodigen u uit voor de viering van haar 30-jarig bestaan op zaterdag 19 november a.s.. Naast een formeel programma is er gelegenheid om over het werk van de stichting door te praten met een drankje en een hapje.

Lees meer...

Nieuw bestuur bij onze partner in India Congregatie van Franciscan Sisters of St.Joseph in Chennai (FSJ)

Iedere 6 jaar wisselt het bestuur van de Congregatie van Franciscan Sisters of St.Joseph (FSJ), De verkiezing voor de Superoir General en de andere bestuursleden vindt plaats tijdens een Kapittelbijeenkomst (congres).

In 2022 werd deze Kapittelbijeenkomst: (“30th General Chapter at our Generalate, Bishop Aelen Illam, St. Thomas Mount, Chennai”) gehouden van 4 t/m 11 mei 2022 met als thema: “Imitating Jesus – In the Mission with The Marginalized”

Lees meer...