Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen!

pagina 1 van de 3

THOMAS 7 verschenen

Voor de 7e keer al weer hebben we ons THOMAS magazine uit gebracht met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

Dit jaar hebben we vooral aandacht geschonken aan ons jubileum 30 jaar Stichting Thomasbouwprojecten.

Lees meer...

Beleidsplan 2022-2025 vastgesteld.

In de bestuursvergadering van dinsdag 8 november 2022 is de herziening van ons beleidsplan afgerond en het beleidsplan definitief vastgesteld.

We hebben in dit beleidsplan actuele gebeurtenissen verwerkt en een afstemming gemaakt met het beleidsplan (2022-2025) van de congregatie van de Franciscan Sisters of St. Joseph.

Lees meer...

Andere opzet jubileumviering 30 jarig bestaan

Zoals eerder al bekend gemaakt bestaat de Stichting Thomas Bouwprojecten inmiddels 30 jaar. We hadden om dit heugelijke feit te vieren een jubileumbijeenkomst gepland op 19 november 2022 in Den Bosch met een interessant programma.

Helaas hebben wij slechts een gering aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst ontvangen.

Lees meer...

Jubileumviering bij gelegenheid van ons 30 jarig bestaan

Het bestuur en de projectleiders van de Stichting Thomas Bouwprojecten nodigen u uit voor de viering van haar 30-jarig bestaan op zaterdag 19 november a.s.. Naast een formeel programma is er gelegenheid om over het werk van de stichting door te praten met een drankje en een hapje.

Lees meer...

Nieuw bestuur bij onze partner in India Congregatie van Franciscan Sisters of St.Joseph in Chennai (FSJ)

Iedere 6 jaar wisselt het bestuur van de Congregatie van Franciscan Sisters of St.Joseph (FSJ), De verkiezing voor de Superoir General en de andere bestuursleden vindt plaats tijdens een Kapittelbijeenkomst (congres).

In 2022 werd deze Kapittelbijeenkomst: (“30th General Chapter at our Generalate, Bishop Aelen Illam, St. Thomas Mount, Chennai”) gehouden van 4 t/m 11 mei 2022 met als thema: “Imitating Jesus – In the Mission with The Marginalized”

Lees meer...

Projectreis Jos Dijkers naar India weer mogelijk

Van 17 mei tot 1 juni was onze projectleider Jos Dijkers in India.

Twee jaar zijn we door de Covid-19 uitbraak niet op bezoek geweest bij de congregatie en bij onze projecten.

Jos had een druk programma en hij heeft geprobeerd alle locaties te bezoeken waar we recent gebouwd hebben. Ook locaties waarvoor plannen bestaan om te bouwen zijn bezocht zodat de mogelijkheden van een eventuele bouw ter plaatse bekeken konden worden.

Lees meer...

Voorstellen nieuw bestuurslid Leo Uittenbroek

We zijn als bestuur heel blij dat het ons gelukt is om de vacature in ons bestuur op te vullen. In onze bestuursvergadering van 10 mei 2022 hebben we een nieuwe bestuurslid benoemd. De heer Leo Uittenbroek wil graag de komende jaren met zijn, in eerdere rollen opgedane kennis en ervaring, een bijdrage leveren aan het realiseren van de doelen van de stichting.

Lees meer...

Nieuw lid van de Raad van Advies

April 2022

We zijn heel blij dat we de heer George Henkens bereid hebben gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen.

Lees meer...