Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen!

pagina 1 van de 2

Nieuwe penningmeester per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is Tom Odijk als penningmeester wegens drukke werkzaamheden afgetreden. Wij danken

Lees meer...

THOMAS 4 is verschenen

Ook dit jaar hebben we weer, vlak voor de feestdagen, een Thomas magazine uitgebracht. met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

Lees meer...

Afscheid van Tjerk Wagenaar als voorzitter Raad van Advies

Tjerk Wagenaar nam op 19 november 2019 in een vergadering van de drie Thomasstichtingen met de Raad van Advies afscheid als voorzitter

Lees meer...

Welkom op onze nieuwe website!

Op 4 november is onze nieuwe website live gegaan! We bedanken

Lees meer...

Eindverslag jubileumproject Chebrolu

08-10-2019

Ons jubileumproject, de bouw van een verdieping met 4 lokalen voor de school in Chebrolu, is nu volledig afgerond en het eindverslag is geschreven.

Lees meer...

Jaarverslag 2018

08-07-2019

Het bestuur heeft op 15 april 2019 het jaarverslag over 2018 vastgesteld. Onze accountant heeft in juli zijn goedkeuring aan dit jaarverslag verleend

Lees meer...

Het beleidsplan 2019-2023 is vastgesteld

08-07-2019

In de bestuursvergadering van 8 juli 2019 is de twee-jaarlijkse herziening van ons beleidsplan afgerond.

Lees meer...

Ontwerptekening nieuwe schoolgebouw Walajabad is gereed

26-05-19

De ontwerptekening voor het nieuwe schoolgebouw in Walajabad is gereed

Lees meer...