Al het laatste nieuws over de ontwikkelingen!

pagina 1 van de 4

THOMAS 8 verschenen

Voor de 8e keer al weer hebben we ons THOMAS magazine uit gebracht met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

Dit jaar hebben we ook aandacht geschonken aan de sociaal-economische ontwikkelingen in India

Lees meer...

Geweldig resultaat sponsorloop: We ontvingen 2500 euro

We zijn heel blij met een cheque van € 2500,-.die we ontvingen van een basisschool in Noord Brabant. Alle kinderen van de school lieten zich van hun sportiefste kant zien. Ze renden met samen zeker 1000 rondjes op het schoolplein (de kleinste) of rondom het schoolgebouw (vanaf groep 4) en dat alles voor het goede doel. De sponsorloop-actie had een geweldig resultaat. We ontvingen een cheque van maar liefst € 2500,-

Lees meer...

Beleid prioriteiten projecten

Thomas Bouwprojecten) werkt al 30 jaar samen met de Congregatie Franciscan Sisters of St Joseph (FSJ) in Chennai. In die tijd hebben we meer dan 160 projecten gerealiseerd. We bepalen de projectprioriteiten steeds gezamenlijk met de leiding van de congregatie. Zoals onze ervaring laat zien, zijn er altijd meer projectbehoeften dan onze financiële middelen toelaten om te financieren. Daarom is het stellen van projectprioriteiten een sleutelelement in het beheer van onze stichting en haar activiteiten.

Lees meer...

Communicatie ondersteuner bestuur: Ilse Sonderkamp

We zijn als bestuur heel blij dat we Ilse Sonderkamp bereid hebben gevonden om ons te gaan ondersteunen op het gebied van communicatie in de breedste zin van het woord. Naast haar bijdrage aan de nieuwsbrief en aan ons Thomas magazine gaat Ilse zich ook verdiepen in onze mogelijkheden op het gebied van de sociale media.

Lees meer...

Lezers reageren positief op THOMAS 7 Magazine

Afgelopen maart publiceerden wij de 7e uitgave van het THOMAS Magazine. Om na te gaan of dit Magazine aan het doel ervan beantwoordt en een effectief gebruik van onze middelen is, hebben wij een online lezersonderzoek onder de ontvangers van het Magazine gehouden.

We zijn blij met de meer dan 40 reacties die wij ontvingen. Deze reacties waren ook overwegend positief. Enkele uitkomsten:

Lees meer...

Jaarverslag 2022 is definitief

Het jaar 2022 was voor onze stichting dankzij u wederom een succesvol jaar waarin wij diverse projecten hebben weten te realiseren. U kunt over deze projecten meer lezen in het jaarverslag 2022. In dit verslag treft u, naast een uitgebreide weergave van de gang van zaken in 2022 en een vooruitblik naar de komende jaren, ook de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening 2022 met toelichting aan, alsmede de door de externe accountant bij de jaarrekening afgegeven beoordelingsverklaring en de begroting voor 2023.

Lees meer...

Reisverslag van de projectreis van Sterre en Jos. Februari 2023

Onze projectleiders Sterre Maessen en Jos Dijkers zijn van 2 tot 15 februari 2023 op projectreis geweest in India.

Ze hebben een aantal van onze recent voltooide projecten bezocht en de uitvoering ervan beoordeeld.

Ook hebben ze enkele locaties bekeken waarvoor de zusters van de congregatie een verzoek hebben ingediend voor onderhoud of nieuwbouw.

Bekijk het reisverslag op

Lees meer...

THOMAS 7 verschenen

Voor de 7e keer al weer hebben we ons THOMAS magazine uit gebracht met daarin achtergrondverhalen over onze activiteiten en artikelen over zaken die in India spelen.

Dit jaar hebben we vooral aandacht geschonken aan ons jubileum 30 jaar Stichting Thomasbouwprojecten.

Lees meer...