Dankfoto-3 deels (Medium).jpg

Heldere (financiële) verantwoording

Minstens twee keer per jaar rapporteert de Stichting Thomas Bouwprojecten aan sponsors en belangstellenden over de voortgang van de projecten en legt zij financiële verantwoording af.

De belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en vrij zijn van schenkings- of successierecht.

De jaarrekening van de Stichting Thomas Bouwprojecten wordt opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De balans en de staat van baten en lasten zijn afgeleid van de bij de Richtlijn aangegeven modellen.

Ieder jaar worden we door CBF getoetst om te bekijken of we nog voldoen aan de erkenningsnormen en zo onze erkenning te behouden. Op basis van de Tussentijdse Toets is op 3 augustus 2022 onze erkenning verlengd.

Daarnaast heeft CBF in 2020 alle stichtingen getoetst op hun integriteitsbeleid. Ook daarvoor zijn we "geslaagd". Klik hier voor het "diploma" integriteit

Lees meer over ons jaarverslag 2021

Overige (oude) jaarverslagen

ANBI_FC_blauw.jpg
Logo CBF - Erkend Goed Doel
Partin_logo minder wit.jpg