Dankfoto-3 deels (Medium).jpg

Heldere (financiële) verantwoording

Minstens twee keer per jaar rapporteert de Stichting Thomas Bouwprojecten aan sponsors en belangstellenden over de voortgang van de projecten en legt zij financiële verantwoording af.

De belastingdienst heeft onze stichting per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat giften aan onze stichting aftrekbaar zijn voor de Inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting en vrij zijn van schenkings- of successierecht.

De jaarrekening van de Stichting Thomas Bouwprojecten wordt opgesteld conform de Richtlijn 650 Fondsenwervende Instellingen uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. De balans en de staat van baten en lasten zijn afgeleid van de bij de Richtlijn aangegeven modellen.

Ieder jaar worden we door CBF getoetst om te bekijken of we nog voldoen aan de erkenningsnormen en zo onze erkenning te behouden. Klik hier voor de meest recente verlenging van de erkenning.

Daarnaast heeft CBF in 2020 alle stichtingen getoetst op hun integriteitsbeleid. Ook daarvoor zijn we "geslaagd". Klik hier voor het "diploma" integriteit

Overige (oude) jaarverslagen

ANBI_FC_blauw.jpg
p-2.jpg
Partin_logo minder wit.jpg