Thiruvalanturai (of Thiruvalandurai )

Thiruvalanturai is een dorp ongeveer 25 km van Perambalur in Tamil Nadu.

Er wonen (2020) ongeveer 2200 mensen.

Veel van de bewoners werken als dagloner in de landbouw en er is veel armoede.

Sinds 1967 heeft het bisdom in het dorp een lagere school St.John’s Middle School voor zowel jongens als meisjes.

De school gaat van standaard I tot VIII. Er zijn 8 klassen en 10 leraren inclusief twee zusters

Er wordt lesgegeven in Tamil Nadu.

De school heeft 237 leerlingen waarvan 107 meisjes en 130 jongens. (situatie eind 2019)

Thiruvalanthurai met india.jpg

Sinds 1972 hebben de zusters FSJ in dit dorp een klooster en in 1975 werd een boarding (kostschool) opgericht voor de schoolkinderen die niet iedere dag naar huis kunnen of wees zijn.

In de jaren 90 zaten er ongeveer 300 kinderen op deze boarding.

Dat aantal is de laatste jaren sterk terug gelopen en op dit moment (situatie 2019) zijn er nog maar 74 kinderen waarvan 22 meisjes en 54 jongens.

In 1995 nam zr Prudentia onze projectleider Hans Schiebroek voor de eerste keer mee naar deze boarding die toen inmiddels al behoorlijk verouderd was en vroeg hem om hulp. Bij de boarding is geen keuken aanwezig en goede sanitaire voorzieningen ontbreken geheel.

1996 Project nr 14. (€ 6.800) Ombouw en renovatie deel boarding tot keuken.

Met een schenking van 15.000 gulden ( € 6.800) wordt een bestaand gebouw dat niet meer gebruikt wordt gerenoveerd en omgebouwd tot keuken met bijpassende ruimtes voor de boarding .

1998. Project nr 16. ( €4.500)

In het gebouw van de boarding worden “nacht toiletten “gerealiseerd zodat de kinderen in de avond en nacht niet meer naar buiten hoeven voor het toiletbezoek.

1999. Project nr 48 (€ 2.700)

Het dak van het klooster van de zusters is in slechte staat en wordt vernieuwd

2001. Project nr 63. Renovatie toiletgebouw (€ 9.100 )

Het toilet gebouw van de boarding is in slechte staat en wordt officieel afgekeurd. Reden om het gehele gebouw versneld te renoveren.

Gerenoveerd toiletgebouw
Open put en muur samen

2001-2005 Project nr 75. Renovatie boarding. (€ 10.912)

Ook het boarding gebouw zelf is aan renovatie toe en dit wordt in een 5 jaren plan verder uitgevoerd en door dezelfde schenker betaald als de renovatie in 1996.

*Er komt een nieuwe slaapruimte (gescheiden) voor jongens en meisjes.

*Het gebouw wordt geheel geschilderd zowel binnen als buiten.

*Er komt een ondergrondse watertank

*Het terrein wordt omheind. Deels door een muur, deels door draad

*Er komt een verhard pad naar de toiletten zodat de gebouwen minder vuil worden bij regen

*Er komt een “rijstkook” oven in de keuken

2009: Project nr 93. Verbetering watervoorziening (€ 4.000)

Op het terrein van de boarding bevindt zich een open waterput van ongeveer 10 x 10 meter en 15 meter diep zonder randbeveiliging. Het bovenste gedeelte van de randen is aan het afkalven. Al met al een gevaarlijke situatie.

Door een lokale aannemer wordt van natuursteen (trapsgewijs) een keerwand gebouwd in de put en boven de grond om de put heen zodat er een einde komt aan de gevaarlijke situatie.

2014 Project nr .1063 Vernieuwing elektrische leidingen (€ 1.700)

Tijdens de projectreis van Hans Schiebroek in september 2013 zag hij dat in meerdere ruimten van het kindertehuis verlichtingsarmaturen op een onveilige manier d.m.v. losse bedradingen waren aangesloten. Op zijn advies heeft hierna het bestuur van de stichting het besluit genomen vanwege de veiligheid voor de kinderen als eerste de hele elektrische installatie weer veilig te maken door alle losse bedradingen in buizen te laten aanleggen en degelijke ophangingen van de verlichting te bewerkstelligen. Ook worden er een aantal nieuwe Tl balken opgehangen en schakelaars gemonteerd.
Klik hier voor het eindverslag

2015 Project nr .1501 € 7.000 (deel).

Onder dit projectnummer worden 5 kleine projecten uitgevoerd in verschillende boardings.

In Thiruvalanturai wordt de elektrische bedrading in de studiezaal van de jongens vernieuwd.

2016 Project nr .1601 € 15.000 (deel )

Ook onder dit projectnummer werden meerdere kleine projecten samengevoegd. In Thiruvalanturai wordt de elektrische bedrading buiten helemaal vellig gemaakt

elektriciteit

2021 Project nr 1904 Nieuw toiletgebouw (begroot op € 27.500)

Vanwege nieuwe overheid eisen (toiletten jongens en meisjes gescheiden en 1 toilet per 7 kinderen) wordt het oude bestaande toiletgebouw afgekeurd.
Renovatie van het bestaande gebouw is niet echt mogelijk en we kiezen er voor het oude gebouw af te breken en een nieuw gebouw te bouwen.

In het nieuwe gebouw komen in totaal 10 toiletten en 7 badruimten. Verder nog 2 wasbakken en 2 wasbassins.

Zie hiervoor het item op onze projecten pagina