Anne Reijenga, projectleider sinds 2000, is gestopt

Na meer dan 20 jaar voor onze Stichting Thomas Bouwprojecten gewerkt te hebben, heeft Anne Reijenga onlangs om persoonlijke redenen zijn werkzaamheden als projectleider beëindigd. Anne was zeer gedreven om de kinderen in India via door ons gerealiseerde scholen een kans op een betere toekomst te geven. In een interview met hem, gepubliceerd in het Thomas Magazine, tweede editie, november 2017, is dat ook uitgebreider beschreven. Anne was van huis uit architect, en heeft voor ons een groot aantal gebouwen ontworpen en de realisatie daarvan ondersteund. In de muren van vele van die gebouwen staat op de openings-plaquettes dan ook zijn naam vermeld. Hij wilde de kwaliteit en levensduur van onze bouwprojecten in India altijd zo goed mogelijk maken, niet altijd gemakkelijk binnen de mogelijkheden en omstandigheden zoals die in India zijn. Ook spande hij zich in om locale kennis en kunde in India zelf op te bouwen, zodat de Zusters meer zelfvoorzienend konden worden op het gebied van ontwerp, controle en uitvoering van bouwprojecten. Onder zijn begeleiding is Zuster Asha gestart als Bouwzuster en heeft zich daarin verder ontwikkeld. Anne was geliefd bij de kinderen op de scholen en boardings. Dat vanwege het werk dat hij voor hen deed, maar ook voor de cadeautjes die hij vaak mee bracht voor hen, het zingen en dansen met hen samen, en de locale uitstapjes die hij met hen maakte.

foto Anne 2016 300x400.JPG

Tijdens die 20 jaren dat Anne voor Thomas Bouwprojecten werkte heeft hij evenzovele controlereizen naar India gemaakt van telkens 4 a 5 weken. Bij elkaar zowat 100 weken, lees 2 jaar, weg van huis en gezin naar een land waar de reis- en verblijfsomstandigheden vaak lastig zijn, en de kans om daar ziek te worden voor Anne een paar keer ook letterlijk om de hoek lag. Bij elkaar dus alle reden om Anne van harte te bedanken voor alles wat hij voor onze Stichting, voor de Congregatie van Zusters, maar bovenal voor de kansarme kinderen in India allemaal gedaan heeft. Wij wensen hem en zijn familie alle goeds toe voor de komende jaren.

foto Anne met kinderen 2019 600x450.jpg