Beleid prioriteiten projecten

Thomas Bouwprojecten) werkt al 30 jaar samen met de Congregatie Franciscan Sisters of St Joseph (FSJ) in Chennai. In die tijd hebben we meer dan 160 projecten gerealiseerd. We bepalen de projectprioriteiten steeds gezamenlijk met de leiding van de congregatie.

Zoals onze ervaring laat zien, zijn er altijd meer projectbehoeften dan onze financiële middelen toelaten om te financieren. Daarom is het stellen van projectprioriteiten een sleutelelement in het beheer van onze stichting en haar activiteiten.

Deze prioriteiten moeten passen bij de ook in India zich wijzigende sociale en maatschappelijke veranderingen.

Zo staat daar de noodzaak van kostscholen ter discussie vanwege striktere overheidsregels, de oprichting van nieuwe openbare scholen en economische ontwikkelingen die de behoefte aan kostscholen verminderen. De Covid-pandemie heeft deze trend versterkt, waardoor veel kostschoolkinderen niet zijn teruggekeerd.

In lijn hiermee willen wij onze prioriteiten nog meer leggen op het bouwen en onderhouden van onderwijsvoorzieningen (onderwijs is immers onze voornaamste doelstelling), en minder op kostscholen of internaten.

De algemene volgorde van prioriteiten is dan:

1) Nieuwbouw/Uitbreiding van Scholen/Schoolklassen,

2) Nieuwbouw van Sanitaire voorzieningen voor Scholen,

3) Onderhoud van Scholen,

4) Onderhoud van Sanitaire voorzieningen,

5) Sanitaire voorzieningen voor Kostscholen,

6) Onderhoud van Kostscholen,

7) Nieuwbouw/Uitbreiding van Kostscholen.

Wij hebben deze beleidsaanpassing besproken met de FSJ Congregatie, en zullen deze in de toekomst gezamenlijk toepassen bij de jaarlijke projectenplanning.

kinderen in bus .jpg