De heer Cor Schiebroek overleden

Op 6 december 2021 is de heer Cor Schiebroek overleden.

De stichting Thomas Bouwprojecten zal Cor altijd blijven herinneren als een van de grondleggers van ons werk, dat begon met het initiatief van Lucia en Antoinette om de leefsituatie van de armste kinderen in India te verbeteren. Cor heeft de relatie met de zusters Franciscanessen vorm gegeven op een manier die gebouwd is op het kweken en onderhouden van een culturele vertrouwensband met elkaar. Tot op de dag van vandaag houden we die met trots in stand!.

Cor is jarenlang lid geweest van de Raad van Advies van de drie stichtingen. Hier vervulde hij met veel enthousiasme zijn rol als oprichter en hield ons scherp de oorspronkelijke doelen voor ogen. Dit deed hij steeds op een bijzonder aangename en ontspannen manier.

Wij denken met eerbied en met waardering aan hem terug.