FSJ & The Covid Pandemie

Zr. Shaila ( zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai) heeft ons een inzicht gegeven in de gevolgen van de COVID-19 pandemie voor de congregatie, de leerlingen en de inwoners van de steden en dorpen waar de zusters werkzaam zijn.

Lees hier haar bijdrage: FSJ & THE COVID PANDEMIC

Korte samenvatting:

De congregatie kende vele sterfgevallen van oudere zusters die niet opgewassen waren tegen het Covid-virus en bezweken door zuurstofgebrek en ademhalingsmoeilijkheden

Het Thomas Ziekenhuis was in deze pandemische tijden een zegen voor de mensen in en rond de stad Chennai. Het ziekenhuis kreeg toestemming van de staatsregering om Covid-patiënten te behandelen. Dus werd het uitgerust met gespecialiseerde apparatuur, voorzorgsmedicijnen, zuurstofflessen en andere benodigdheden. Ontelbare patiënten werden in het ziekenhuis opgenomen en de voorkeur ging uit naar de meest kwetsbare, omdat zij niet in privé-ziekenhuizen werden opgenomen. Er waren veel overheidsziekenhuizen, maar door de gestage toename van de Covid-infectie was het niet voor iedereen mogelijk om te worden opgenomen.

Op het gebied van onderwijs heeft Covid 19 geleid tot de massale sluiting van alle scholen om de verspreiding van het virus te voorkomen en de gevolgen ervan te verzachten. Alle basisscholen sloten al op 15 maart 2020 en bij een gedeelte ervan is het onderwijs nog steeds niet hervat.

Behalve de enorme gevolgen voor alle leerlingen had deze sluiting ook gevolgen voor de congregatie zelf omdat hierdoor geen schoolgeld geïnd kon worden en de directeurs van de instellingen hun personeelsleden niet meer konden betalen. Uiteindelijk is door de leiding van de congregatie besloten om 50% van de salarissen door te betalen.