Nieuw lid van de Raad van Advies

George Henkens foto .jpg

George Henkens, nieuw lid van de Raad van Advies.

We zijn heel blij dat we de heer George Henkens bereid hebben gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen.

De heer Henkens wist al vanaf de HBS dat hij iets ging doen met gebouwen. Hij werd constructeur en later raadgevend ingenieur, eerst bij de Rijksgebouwendienst en daarna bij Bureau Aronsohn in Rotterdam. Nu is hij sinds een tijdje gepensioneerd.

De heer Henkens is al vele jaren een trouwe donateur van onze stichting en hij zal zich als lid van de gezamenlijke Raad van Advies van de drie Thomasstichtingen onder andere inzetten om onze naambekendheid bij potentiële donateurs te vergroten.