Jaarverslag 2022 is definitief

Na alle perikelen rondom Covid-19 in 2020 en 2021 is het jaar 2022 gelukkig stabieler gebleken. Het was voor onze stichting dankzij u wederom een succesvol jaar waarin wij diverse projecten hebben weten te realiseren. Zo zijn er enkele safe & cleanprojecten afgewerkt en geïnitieerd en zijn nieuw opgestarte maintain & renovateprojecten voltooid. Daarnaast is het schoolgebouw te Budalur, waarvan de bouw gestart is in 2021, in dit verslagjaar opgeleverd.
U kunt over deze projecten meer lezen in het jaarverslag 2022, zie de link hieronder. In dit verslag treft u, naast een uitgebreide weergave van de gang van zaken in 2022 en een vooruitblik naar de komende jaren, ook de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening 2022 met toelichting aan, alsmede de door de externe accountant bij de jaarrekening afgegeven beoordelingsverklaring en de begroting voor 2023.
Het jaarverslag is, zoals te doen gebruikelijk, door het bestuur met de Raad van Advies besproken.
Namens de kinderen in India danken wij u hartelijk voor uw bijdragen. Zonder u zijn onze projecten niet mogelijk.

U kunt het jaarverslag 2022 hier downloaden.

voorkant jaarverslag 2022.jpg