Jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023

Het jaar 2023 is voor Thomas Bouwprojecten een succesvol jaar geworden, waar we met dankbaarheid op terug kunnen kijken.

Ons jubileumproject in Nellai Town is in 2023 grotendeels afgerond. De plannen voor een omvangrijk toilettenprojectplan in Ramapuram zijn in een vergevorderd stadium, en in Budalur konden extra onderwijsvoorzieningen zoals een digibord gerealiseerd worden.

2023 was ook een jaar waarin een aantal uitdagingen duidelijk aanwezig waren. Dat is het geval op terreinen zoals fondsenwerving, prioriteitenstelling, planning en specificatie van bouwprojecten, en het verkrijgen van de vereiste goedkeuringen en vergunningen voor bouwplannen. Hierdoor was er vertraging bij sommige bouwplannen waardoor de projectbestedingen dit jaar iets achter bleven bij de verwachtingen.

Ook de fondsenwerving was iets minder dan begroot maar lag nog steeds op een goed niveau.

U kunt over al deze aspecten meer lezen in het jaarverslag 2023.

In dit verslag treft u, naast een uitgebreide weergave van de gang van zaken in 2023 en een vooruitblik naar de komende jaren, ook de financiële verantwoording in de vorm van de jaarrekening 2023 met toelichting aan, alsmede de door de externe accountant bij de jaarrekening afgegeven beoordelingsverklaring en de begroting voor 2024.
Het jaarverslag is, zoals te doen gebruikelijk, door het bestuur met de Raad van Advies besproken.

Namens de kinderen in India danken wij u hartelijk voor uw bijdragen. Zonder u zijn onze projecten niet mogelijk.

Download hier het jaarverslag 2023

Jaarverslag 2023 voorkant .jpg