Lezers reageren positief op THOMAS 7 Magazine

Afgelopen maart publiceerden wij de 7e uitgave van het THOMAS Magazine. Om na te gaan of dit Magazine aan het doel ervan beantwoordt en een effectief gebruik van onze middelen is, hebben wij een on-line lezersonderzoek onder de ontvangers van het Magazine gehouden.

We zijn blij met de meer dan 40 reacties die wij ontvingen. Deze reacties waren ook overwegend positief.

Enkele uitkomsten:

  • Het Magazine wordt goed gelezen (33% geheel gelezen, 40% gedeeltelijk gelezen, 27% doorgebladerd)
  • De eerste indruk is positief (95% vindt het mooi)
  • De balans tussen tekst en foto’s is goed (vindt 95%)
  • De balans tussen algemene achtergrondinformatie en specifieke projectinformatie is goed (90%)
  • Van de respondenten vond 90% het terecht dat we in het Magazine speciale aandacht schonken aan het recente 30-jarig jubileum van Thomas Bouwprojecten
  • De voor de respondenten meest interessante artikelen gingen over: De resultaten van 30 jaar bouwactiviteiten, Scholing als een effectief middel om kinderarbeid tegen te gaan, en de Voltooiing van het Budalur project.
  • 40% van de respondenten heeft het Magazine ook aan een of meerdere andere personen laten lezen; dit punt kan wellicht nog sterker gestimuleerd worden.

Nogmaals dank voor uw vele reacties.

Thomas 7 enquete 1.png Thomas 7 enquete 2.png

Heeft u ons Thomas magazine niet ontvangen? Misschien hebben we geen actueel postadres van u.

Als u een mailtje stuurt naar secretariaat@thomasbouwprojecten.nl zorgen wij ervoor dat u alsnog ons mooie magazine ontvangt.

Thomas 7 enquete 3.png
Thomas 7 enquete 4.png
Thomas 7 enquete 5.png
Thomas 7 enquete 6.png
Thomas 7 enquete 7.png