Nieuw lid van de Raad van Advies

Niels van den Beucken portretfoto 2 kleiner.jpg

We zijn heel blij dat we de heer Niels van den Beucken bereid hebben gevonden om toe te treden tot de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen.

Niels van den Beucken is financieel directeur van Arte. Arte is gevestigd in Helmond en verwerkt natuursteen tot diverse producten zoals keukenbladen.

De firma doet o.a. zaken met graniet groeves in India en zo kwam Niels in contact met kinderen die daar noodgedwongen niet naar school gaan en geen onderwijs volgen.

Reden voor hem om de stichting“ Arte Right To Education” op te richten. Een stichting (geheel los van het bedrijf zelf) die zich inzet om de kinderen in de dorpen rondom de graniet groeves onderwijs aan te bieden en vooral hun ouders bewust te maken van de noodzaak tot onderwijs. https://artefoundation.nl/

Als lid van de gezamenlijke Raad van Advies van onze drie Thomas stichtingen zal Niels zich voortaan ook inzetten om “onze” kinderen in India de mogelijkheid te bieden om goed onderwijs te krijgen in goede gebouwen in een gezonde en veilige omgeving.