Nieuwe penningmeester per 1 januari 2020

Per 1 januari 2020 is Tom Odijk als penningmeester wegens drukke werkzaamheden afgetreden. Wij danken Tom voor de wijze waarop hij de afgelopen 3 jaar het penningmeesterschap van onze Stichting nauwgezet en effectief heeft vervuld.

Eveneens per 1 januari is als nieuwe penningmeester benoemd Snam Vromans. Zijn benoemingstermijn loopt tot januari 2023. Wij verwelkomen Snam en rekenen op een plezierige en vruchtbare samenwerking met hem binnen ons bestuur