Gereed. Vegiwada Compound Wall M&R project 3

Vegiwada (12114)

In Vegiwada ontstond een acuut probleem omdat de omheiningsmuur van het terrein van de zusters over een aanzienlijke lengte was ingestort.

Hierdoor kwamen ongewenste dieren en mensen op het terrein.

De zusters wilden graag dat de muur op korte termijn zou worden hersteld en uit India kwam een verzoek naar ons om dit project te financieren omdat de congregatie zelf in deze tijd, door Covid-19 beperkingen, zeer weinig inkomsten had.

Na enig overleg en kijken waar er nog reserves waren in onze financiën, hebben we een – go- gegeven op dit project in november 2021.

De zusters hadden de aannemer Mastan bereid gevonden om het geheel uit te voeren voor € 12.500 en hij zou ook direct aan het werk kunnen beginnen zodat het voor de jaarwisseling gereed zou zijn.

De aannemer leverde keurig het werk op voor het einde van 2021 en op deze manier hadden de zuster snel weer een veilig binnenterrein.