Gereed: Toiletgebouw Chebrolu. 6e project Safe & Clean

Op de school te Chebrolu, waar wij nog onlangs een nieuwe verdieping hebben opgeleverd, zitten 245 jongens en 178 meisjes.

Voor de jongens zijn er 7 toiletten en een urinoir, Dit zijn er genoeg en ze zijn nog in goede staat..

Voor de 178 meisjes zijn er slechts 2 toiletten beschikbaar, en voor alle leerkrachten ook 2.

Het plan is om de 2 toiletten van de leerkrachten toe te voegen aan die van de meisjes en 4 nieuwe toiletten te maken voor de leraren.

De kosten zullen ongeveer €9.000 bedragen.

Inmiddels is het nieuwe toiletgebouwtje getekend, de offertes opgevraagd en het werk aan een aannemer gegund.

In februari 2021 is het werk gestart. Na een stop i.v.m. Corona kon het werk in augustus weer hervat worden.

In september 2021 werden zowel de docententoiletten als ook de toiletten voor de meisjes feestelijk ingezegend.

Klik hier voor het eindrapport