Wat doen we.

De Stichting Thomas Bouwprojecten werft gelden in Nederland om in Zuid India scholen en kindertehuizen te bouwen voor kansarme kinderen, voornamelijk meisjes vanwege hun achtergestelde positie. Een belangrijk aandachtspunt bij deze scholen zijn goede sanitaire voorzieningen.

Meer dan 95% van de ontvangen donaties wordt hiervoor gebruikt.

We werken in Nederland alleen met onbetaalde vrijwilligers en proberen de organisatiekosten zo laag mogelijk te houden.

Wij werken nauw samen met de zusters Franciscanessen van St. Joseph in Chennai (Madras).

Deze congregatie, 500 zusters verspreid over 90 kloosters, richt zich met name op scholing van de meest  kansarme kinderen in Zuid-India en beheert 43 scholen (totaal van meer dan 40.000 kinderen).

Zij richt voortdurend nieuwe scholen en kindertehuizen op in gebieden waar onderwijs vaak vrijwel geheel ontbreekt en de Stichting Thomas Bouwprojecten helpt hen daarbij met bouwkundige voorzieningen. 

In nauw overleg met de zusters wordt bepaald welke projecten gebouwd of gerenoveerd worden en dit wordt vastgelegd in een prioriteitenlijst.

Een project wordt uitsluitend gestart als de benodigde bouwvergunningen ontvangen zijn en er voldoende geld voor de realisatie ervan is ontvangen of toegezegd.

P1050192 1200x900.JPG

In Nederland maken ervaren bouwdeskundige projectleiders de bouwtekeningen en in India maakt een gerenommeerd Indiaas ingenieursbureau de funderings- en betontekeningen.

Tevens hebben wij een, daarvoor opgeleide Indiase zuster, Sr. Asha, als bouwopzichter voor al onze projecten

Twee keer per jaar reist een van onze Nederlandse projectleiders naar India en controleert ter plekke de voortgang en kwaliteit van de uitvoering. 

De uitvoering gebeurt door geselecteerde Indiase aannemers ter plaatse onder begeleiding van de zusters.

Bovendien moeten de door de zusters gecontracteerde aannemers verklaren dat er geen bouwwerkzaamheden uitgevoerd worden door kinderen jonger dan 14 jaar.  Uitgebreid verslag van de reizen naar India kunt u lezen in ons Jaarverslag en Nieuwsbrieven.

Anne-2018-02-Pannaikadu-20180206_103714a (3) 1200x900.jpg

Alle informatie over de projecten vindt u via ons tabblad projecten of via deze link

Wij hebben in Zuid-India vanaf onze oprichting in 1992 meer dan 4,6 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 150 bouwprojecten, van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten. 

De afgelopen jaren hebben we vooral aandacht besteed aan het bouwen en renoveren van sanitaire voorzieningen bij onze scholen en kindertehuizen. Voor dit “Safe en Clean” programma waren in samenwerking met de zusters 9 dringende locaties geselecteerd.

Hoewel dit S&C programma van 9 locaties in zijn eindfase zit, zijn we niet klaar met het verbeteren van sanitaire voorzieningen.

Nog steeds zijn er plekken waar dringend verbetering en uitbreiding van de toiletten noodzakelijk zijn, ons Safe & Clean programma loopt dan ook gewoon door.

Ondertussen zijn we gestart met een nieuw programma: Maintain & Renovate. Vooral gericht op het onderhoud van de gebouwen zelf.

Zie hier de kaart met locaties gerealiseerde projecten en 

het overzicht gerealiseerde projecten Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2023.

DSC05538 jos (2) 1200x900.JPG

Wij werken in Nederland samen met haar zusterorganisaties: de Thomas Stichting voor Jongeren en deThomas Foundation for Microcredits

De drie stichtingen delen een gezamenlijke raad van advies.