Budalur. Our lady of health matriculation school .

Budalur is gelegen in de deelstaat Tamil Nadu, ongeveer 340 km ten zuiden van Chennai. Het heeft ongeveer 9500 inwoners

Vanaf 1989 runnen de Franciscan Sisters of St. Joseph er een English Medium school waarvan het aantal leerlingen is gegroeid van 50 toen naar ongeveer 1100 nu (2021) Het is een school voor jongens en meisjes in de leeftijd van kleuter tot 15 jaar (de 10e klas)

Het schoolsysteem in India ziet er iets anders uit dan in Nederland. Na een of twee jaar kleuteronderwijs begint een leerling vanaf 6 jaar op de Primary school (1th t/m 7th Standard ). Vanaf 8th Standard zit je op de Lower Secundary school ook wel High school genoemd. Na 10th Standard zijn de leerlingen verplicht deel te nemen aan een staatsexamen. Na het behalen van dit examen kunnen de leerlingen kiezen voor (theoretisch) vervolgonderwijs of beroepsonderwijs. Maar zijn de leerlingen ook niet meer leerplichtig, dus verlaten veel kinderen het onderwijs om te gaan werken.

Budalur

Het onderwijs kent twee verschillende niveaus Tamil Medium en English Medium. Scholen waar Tamil Medium wordt onderwezen, onderwijzen in minder vakken en de lessen zijn geheel in Tamil. De lessen van een school waar English Medium gegeven wordt zijn vanaf 5th vrijwel geheel in het Engels, Een Matriculation school is een school waarop je het staatsexamen na afloop van het 10e jaar kunt afleggen.

2002. Project 69. Toiletgebouw en drinkwatervoorziening. Totale kosten €16.600

De school begon op de grond van het bisdom en in 2002 heeft dit bisdom een andere bestemming voor de grond. Daarom moeten de zusters hun school verhuizen naar een aangrenzend stuk terrein dat ze van het bisdom in eigendom krijgen. De zusters bouwen hier een nieuwe school met 6 klaslokalen en onze stichting zorgt dat er bij deze nieuwe school een toiletgebouw én drinkwatervoorziening komt.

Dansmeisjes
De nieuwe school in 2004

2004. Project 78. Nieuw schoolgebouw met 8 klaslokalen. Totale kosten € 42.000

Het aantal leerlingen groeit erg hard en al in 2004 zijn er meerdere klassen ondergebracht in voorlopige bouwsels afgedekt door een dak van palmbladeren. Na een dramatische brand in het nabijgelegen Kumbakonam waar bij in een brand, in een school met een soortgelijk dak, meer dan 100 kinderen in de vlammen omkomen, moeten deze bouwsels van de Overheid onmiddellijk worden afgebroken en dreigt de overheid de licentie voor het geven van onderwijs in te trekken indien niet op korte termijn minstens nog 8 klassen worden gebouwd.

Er wordt gekozen voor een nieuw gebouw met 8 standaard klassen. Het nieuwe gebouw bestaat uit een fundering op poeren, welke zijn berekend op een belasting van begane grond en twee verdiepingen Er wordt gebouwd op de begane grond en op de 1e verdieping. Totaal 8 klassen.

Klik hier voor het eindverslag

2007. Project 97. Renovatie, afscheidingsmuur en nieuw schoolgebouwtje. Totale kosten € 20.200

Dit project bestaat uit 3 delen.

De renovatie/afbouw van het oude schoolgebouw met 6 klassen, alleen begane grond. Dit gebouw is in 2002 met minimale kosten door de zusters gebouwd. Helaas was er toen geen geld om ramen, deuren en elektrische verlichting aan te brengen. Ook moet de indeling van het gebouw meer functioneel, lekt het dak en is het aan een schilderbuurt toe.

het schoolgebouw na renovatie
de nieuwe compound wall

Het 2e onderdeel van het project is de bouw van ongeveer 40 meter afscheidingsmuur. Het gehele schoolterrein zou eigenlijk moeten worden ommuurd vanwege aangrenzende woningen en de overlast die dat soms tot gevolg heeft. Dat is voorlopig een te kostbare wens. Het stuk muur dat nu gebouwd is voorkomt dat de bewoners hun vee op het schoolterrein laten grazen en daarbij alle aanplant van bomen en struiken onmogelijk maken.

Als 3e wordt er nog een gebouwtje gezet met 2 klassen met in de ene ruimte de computerklas en in de andere ruimte de administratie, schoolhoofd en lerarenkamer.

het nieuwe schoolgebouwtje

2014.

Het leerlingen aantal stijgt hard. en is in 2014 al gestegen tot 1042. Er huizen 4 klassen in de vansheds (overkapping voor de schoolbus) en op de veranda van de school is ook een klas ondergebracht. Verder bevinden zich ook nog 2 klassen op de veranda van het convent. En nood is hoog en er is een onmiddellijke uitbreiding nodig.

De zusters bouwen in eigen beheer 9 klaslokalen, allemaal op de begane grond.

De huidige situatie