Singampunari

Singampunari is een dorp / kleine stad gelegen in Sivangangai district, provincie Tamil Nadu, India. Ongeveer 50 km noordelijk van Madurai, 400 km ten zuiden van Chennai. Bevolkingsomvang ongeveer 20.000. De bevolking leeft er vooral van industrie (o.a. Kokos-touw), handel en landbouw.

De FSJ Congregatie (Fransiscan Sisters of St. Joseph) heeft al decennialang activiteiten in Singampunari. In het centrum staat een wat kleinere Primary School, en net even buiten de stad staat de grotere Annai Velankanni Matriculation.Higher Secondary School.

Ruim 30 jaar geleden zijn de zusters een English Medium School gestart te Singampunari, op uitnodiging van het lokale pastoraat van de R.K. Kerk. Deze school, Annai Velankanni Matriculation Higher Secondary School, aanvankelijk uitsluitend gevestigd op een terrein in de stad, was door de inzet van de zusters zo succesvol dat er in 2009 ca. 2.000 leerlingen zijn, verspreid over 2 locaties: de oude in de stad, geheel volgebouwd met de oorspronkelijke school en diverse noodvoorzieningen, en de nieuwe locatie even buiten de stad, waar reeds een 12-klassige school staat.

De leerlingen betreffen zowel meisjes als jongens in de leeftijd van 4 t/m 16 jaar; de meeste leerlingen zijn hindoe; er is een kleine populatie aan christenen.

kaartje. singampunarijpg
2011 Singampunari school .JPG

2009 Bouw van een school met 12 lokalen

In 2009 werd de zeer dringende behoefte duidelijk aan een tweede school op de locatie buiten de stad.

Het betreft de bouw van een school van 12 klassen met enkele administratieve ruimten, deels ter vervanging van bestaande noodvoorzieningen (sheds, die tevens uitbreiding van speelruimte in de weg staan) en deels om de verwachte groei van het aantal leerlingen in de komende jaren op te vangen. Er bestond een grote urgentie, o.a. vanwege sterke aandrang van lokale autoriteiten.

Eind 2009 wordt dan door Thomas Bouwprojecten in Singampunari begonnen met de bouw van een school met 12 lokalen op de begane grond en een verdieping (6+6). In oktober 2010 werd het schoolgebouw opgeleverd. De kosten waren ongeveer € 100.000. Dit project werd deels gefinancierd met ondersteuning van het NCDO (Nationale Commissie voor Duurzame Ontwikkeling).

Klik hier voor het eindrapport van dit project.

Bouw College 2016

Reeds lange tijd bestond bij de FSJ Congregatie de wens om een College te realiseren, waar meisjes in hun eigen omgeving (platteland van Tamil Nadu) een hogere opleiding (Bachelor +) konden volgen.

Een nadere kostenraming van een 8-klassig schoolgebouw met inpandige toiletten kwam eind november 2014 op INR 98.00.000, ongeveer € 131.000, plus 10% onvoorzien = totaal € 145.000, afgerond € 150.000..

Stichting Thomasbouwprojecten vond een Eerselse familie bereid een dergelijk project te sponsoren. In december 2014 werd de donatie- en financieringsovereenkomst voor dit bedrag tussen Thomas Bouwprojecten en de betreffende sponsor afgerond en ondertekend.

De Indaase overheid kwam met een aantal aanvullende eisen waaraan het gebouw moest voldaan en uiteindelijk werd het project daardoor een stuk duurder.

September 2015 kon gestart worden met de bouw. De plechtige inzegening en opening van dit gebouw was op 16 september 2016.

Klik hier voor het eindrapport (onderdeel van het gehele rapport)

Parallel aan de bouw van het door Thomas Bouwprojecten gefinancierde gebouw, werd ook begonnen met de bouw van de overige delen van het totale College- gebouw, welke door de FSJ Congregatie zelf gefinancierd werden.

In de periode september 2016 tot medio 2017 zijn ook deze delen van het totale Collegegebouw voltooid, en zo kon voor eind 2017 het geheel van de College-Campus technisch worden opgeleverd.

Singampunari college 2016 jpg

Bouw Hostel 2018-2019

Spoedig na de oplevering en opening van het gehele Collegegebouw, en de start van het onderwijs daarin, concludeerde FSJ dat er behoefte was aan een Hostel voor studenten uit verderaf gelegen plaatsen waarvoor schoolbus-vervoer niet of heel moeilijk te organiseren was.

Dit is omgezet in een plan dit Hostel met een capaciteit voor 75 studenten te realiseren bij het Collegegebouw, en dit is in de loop van 2018 in gang gezet.

Singampunari hostel 2017 .jpg

Uitbreiding van het Collegegebouw met een extra verdieping 2019-2021

Ook in het 2e collegejaar (2019-2020) schreven zich meer dan 100 studentes in. Daarnaast werd het aantal studierichtingen uitgebreid. Dat creëerde ook de behoefte aan extra lab-lokalen o.a. voor Chemistry en Physics. En op langere termijn voorzag men om als vervolg op de Bachelor opleidingen ook Master opleidingen te gaan starten.

Dat alles samen bracht de FSJ Congregatie in de loop van 2019 tot de conclusie dat er behoefte was om een additionele (2e) verdiepingsvloer over het gehele gebouw te gaan maken.

De financiering werd op dezelfde wijze verdeeld als bij de oorspronkelijke bouw van begane grond en 1e verdieping. Dat betekende dat de extra etage op het Erwin Block door Thomas Bouwprojecten werd betaald. De middelen hiervoor werden door dezelfde oorspronkelijke sponsor ter beschikking gesteld. Het betrof een bedrag van € 80.000.

De bouw van de 2e etage op de overige delen van het Collegegebouw werd door de Zusters zelf gefinancierd.

Het bouwproject werd uitgevoerd door dezelfde aannemer die ook de eerste fase van deze delen had uitgevoerd. Met deze uitbreiding werd begin 2020 een aanvang genomen

In november 2021 is dan eindelijk het uitgebreide gebouw officieel opgeleverd en ingezegend.

Klik hier voor het eindrapport

Singampunari uitbreiding 2020.jpg
sinquampunari november 2021 blessing voor website.JPG