Andere opzet jubileumviering 30 jarig bestaan

Zoals eerder al bekend gemaakt bestaat de Stichting Thomas Bouwprojecten inmiddels 30 jaar.

We hadden om dit heugelijke feit te vieren een jubileumbijeenkomst gepland op 19 november 2022 in Den Bosch met een interessant programma.

Helaas hebben wij slechts een gering aantal aanmeldingen voor deze bijeenkomst ontvangen. Dit lijkt mede veroorzaakt door aantal begrijpelijke en te respecteren factoren zoals de terughoudendheid post-corona van veel mensen om grotere bijeenkomsten te bezoeken, de gestegen reiskosten vanwege de energieschaarste en –prijzen, en ook de tendens om niet onnodig te reizen vanwege milieu en klimaat.

Het zou ten opzichte van de sprekers die hun medewerking hadden toegezegd niet respectvol zijn om een bijeenkomst met een erg laag aantal aanwezigen te houden. Ook zou dit, gezien de aan de bijeenkomst verbonden kosten, geen verantwoord omgaan met door donateurs verstrekte middelen betekenen.

Wij hebben dan ook besloten de opzet van ons jubileum als volgt te wijzigen.

De geplande plenaire jubileumbijeenkomst op 19 november in Den Bosch zal niet doorgaan.

Tegelijk menen wij dat de voorziene en voorbereide programma-inhoud van deze bijeenkomst wel degelijk interessant en waardevol is voor donateurs en relaties van Thomas Bouwprojecten.

Wij zullen deze informatie de komende tijd dan ook via andere kanalen aan u ter beschikking stellen. Dit zal een combinatie zijn van onze Nieuwsbrief, onze Website, ons YouTube kanaal, en vooral ook het begin 2023 te verschijnen THOMAS Magazine.

Daarbij zullen wij ook, zoals voor de jubileumbijeenkomst was voorzien, uw aandacht en ondersteuning vragen voor het geplande jubileumproject, zijnde de realisatie van klaslokalen en toiletruimtes voor de kinderen van de school van de Zustercongregatie in Nellai Town, Tamil Nadu, India. Bekijk vooral hier de projectbeschrijving .

Wij hopen dat u begrip hebt voor deze wijziging van de opzet van ons jubileum, en dat u onze Stichting Thomas Bouwprojecten even hartelijk zult blijven ondersteunen als dat de voorbije 30 jaar het geval was.

Nellai Town. Klas met kinderen