Jubileumproject. Nieuwe klaslokalen in Nellai Town

Nellai Town, ook wel bekend als Tirunelveli, is een stad van ongeveer 500,000 inwoners in Tamil Nadu, het zuid-westen van India.

Adaikala Matha Matriculation School is in 1990 opgericht met behulp van het bisdom.

Het is een katholieke school met als doelstelling om onderwijs te geven aan kinderen van alle klassen en gezindten die leven beneden de armoedegrens. De ouders zijn dagloners zoals chauffeurs, straatverkopers of boeren.

Op dit moment heeft de school 364 leerlingen, 225 jongens en 129 meisjes. Het leerlingenaantal is groeiende. Er is weinig schooluitval en de leerlingen maken in het algemeen de school helemaal af.

kaart Tiruneveli Nellai Town.jpg

Er zijn 24 leerkrachten en 5 niet onderwijzend personeel.

De lessen worden gegeven in het Engels. Tamil is een verplicht vak.

Er wordt lesgegeven van 1 - 10th. Dat is tot een leeftijd van ongeveer 15 jaar.

De schoolbijdrage bedraagt 15-17 euro per maand. Een aantal studenten krijgt korting als de ouders dit niet kunnen opbrengen.

Er wordt veel gedaan aan buitenschoolse activiteiten zoals sport en computerlessen.

Voor arme studenten die werken is de school gestart met onderwijs in de avond.

De congregatie in Chennai heeft de school uitgerust met computerlokalen en digi-boards om de school kwalitatief op een goed niveau te kunnen brengen.

vooraanzicht school Nellai Town bestaand.jpg

De school groeit en wil graag een uitbreiding met drie lokalen. Echter, een uitbreiding van de toiletten heeft een hogere prioriteit. Hiertoe hebben we in 2021 fondsen geworven om deze te kunnen realiseren.

Na overleg met de congregatie hebben we besloten het sanitairproject uit te breiden met de drie klaslokalen en het als jubileumproject voor ons 30-jarig bestaan aan onze sponsors voor te leggen.

De school staat op grond, die eigendom is van het bisdom. Er is toestemming verleend om deze uitbreiding te gaan bouwen. Dit is contractueel vastgelegd tot 2044, met optie op verlenging daarna. Dit geeft voldoende zekerheid om tot uitvoering over te gaan..

tekening toiletgebouw en fundering.png

Het plan is om er een nieuw gebouw te zetten met daarin 6 toiletten voor de meisjes. De jongens zullen de bestaande voorzieningen gebruiken, waardoor er voor beide meer toiletten beschikbaar komen.

De constructie wordt dusdanig sterk dat in de toekomst nog twee lokalen op de eerste verdieping gezet kunnen worden.

Nellaii Town first floor bewerkt.png

Na het ontvangen van meerdere offertes is onze keuze gevallen op aannemer Stephen, een aannemer waarmee we al vaker tot volle tevredenheid gewerkt hebben.

De begroting voor het gehele project (toiletten en klaslaken ) is vastgesteld op INR 5.858.007 en dat is omgerekend tegen de huidige koers € 69.400.

Klik hier voor onze projectdocumentatie.

Click here for our project documentation in Englisch.