Chebrolu, ons jublileumproject

De Don Bosco English Medium School is gestart in 2001 in een door de zusters gehuurd gebouw en nadat de zuster er één hectare grond hadden gekocht, hebben ze in 2008 met behulp van de Thomas Stichting een school en toiletgebouw neergezet.

Het aantal kinderen is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Deze kinderen worden door ruimte gebrek opgevangen in een open schuur. In deze schuur, met een zink platen dak en aan een zijde open, krijgen deze kinderen les. Maar in de zomer loopt de temperatuur op tot ruim veertig graden en verkast men naar buiten onder de bomen om daar verder les te geven.

Deze nijpende situatie was voor ons een reden om hier een jubileum project te starten, ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de stichting.

De school met 630 leerlingen, 365 jongens en 265 meisjes had dringend uitbreiding nodig van een drietal leslokalen en een ruimte voor de 22 onderwijzers en drie zusters

oude shed buiten

Omdat, door het lage inkomen van de ouders van deze kinderen, het schoolgeld niet altijd betaald wordt en de zusters niet het geld hadden om te bouwen, besloot de Thomas Stichting dit te gaan doen.

In september 2017, bij het begin van onze jubileumviering, startten wij de wervingscampagne

Door snelle giften konden wij begin 2018 starten met de bouw van een extra verdieping van 3 klaslokalen en een administratie ruimte

Het werk werd in februari 2018 uitbesteed aan aannemersbedrijf Mastan en in september 2018 opgeleverd. Naast een paar oplevering puntjes kon het gebouw in gebruik worden genomen.

De feestelijke inwijding en ingebruikname van het gebouw vond plaats op 14 september 2018 waarbij genodigden, aannemer, twee priesters, vele zusters en nog meer kinderen aanwezig waren.

Helaas was er geen goede bescherming op het dakterras en besloten wij om dit alsnog te laten uitvoeren. Dit gaf wat strubbelingen over de prijs tussen aannemer en Thomas Bouwstichting maar uiteindelijk kwamen een prijs van €4000 overeen waar wij mee konden leven en werd het project in 2019 definitief afgerond.

Lees verder in ons Eindverslag.