Wie zijn wij

De Stichting Thomas Bouwprojecten helpt kansarme kinderen in Zuid India, met name meisjes door het bouwen en uitbreiden van scholen.

BOUWEN VOOR KINDEREN IS BOUWEN AAN DE TOEKOMST!

Dankfoto-2a.jpg

In India verlaat 44% van de meisjes vóór hun 14e jaar school. Thomas Bouwprojecten streeft naar ontplooiing van deze kansarme kinderen! De stichting is opgericht op 4 november 1992 door o.a. Hans Schiebroek, die helaas in 2018 is overleden.

Onze doelgroep zijn kansarme kinderen, voornamelijk meisjes vanwege hun achtergestelde positie, die op scholen en/of internaten, vooral op het platteland, zitten bij onze counterpartner de Franciscan Sisters of St.Joseph in Chennai – Tamil Nadu – India. Voor meer informatie over deze congregatie zie Onze partner in India Congregatie van Franciscan Sisters of St.Joseph in Chennai (FSJ) en fsjsisterschennai.org/

Tevens heeft de stichting tot doel mensen in Nederland meer inzicht te geven in de ontwikkelingsproblematiek.

In Nederland werken we uitsluitend met onbetaalde vrijwilligers en minder dan 5% van de ontvangen gelden gaat op aan organisatiekosten. Op deze wijze hebben wij in totaal ter waarde van méer dan 4 miljoen euro besteed aan de realisering van meer dan 150 bouwprojecten: van boorputten tot toiletgebouwen en van scholen tot internaten.

Bekijk de kaart met daarop alle locaties met gerealiseerde projecten:

 kaart met locaties gerealiseerde projecten 

en onze lijst met alle projecten sinds 1992

Gerealiseerde projecten t/m 31-12-2023.

De stichting streeft niet naar financiële reserves maar besteedt zoveel mogelijk geld aan de uit te voeren projecten in india. Wel is er een klein fonds voor de onderhoudskosten van reeds door de stichting gerealiseerde projecten.

Singampunari-26-06-18 10 21 37.jpg

Meer informatie over ons vindt u op Kennisbank Filantropie en CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) tevens zijn we aangesloten bij Partin.

Organen van de Stichting Thomas Bouwprojecten:

 Bestuur

Jac Braat, voorzitter

Wilma Martens, secretaris

Snam Vromans, penningmeester

Leo Verhagen, lid

Vacature. lid

Ilse Sonderkamp. Communicatie ondersteuner bestuur.

Projectteam

Jos Dijkers, projectleider

Sterre Maessen, projectleider
Pieter Keeris, architect 

Chebrolu-2017-Jubileumproject (2).JPG

Raad van Advies

Antoinette Gelton-Schiebroek

Job van Manen

NIels van den Beucken

George Henkens

Het bestuur is het rechtsgeldige bestuurs- en besluitvormingsorgaan van de stichting en vertegenwoordigt de stichting in en buiten rechte. Het projectteam vervult een onmisbare functie in het realiseren van de doelstellingen van de stichting. De leden van het projectteam worden benoemd door het bestuur. Twee maal per jaar vindt er overleg plaats met de raad van advies ter bespreking van het beleid, de gang van zaken en de geplande activiteiten van de stichting. Een maal per jaar overleggen we met onze zusterorganisaties  Thomas Stichting voor Jongeren en  Thomas Foundation for Microcredits, waarmee wij dezelfde raad van advies delen.

2011, zwaaiende kinderen.jpg

Documenten

Klik hier voor onze jaarverslagen en hier voor andere documenten.

Klik hier voor onze projecten