Gereed: Avadi. Ons 1e M&R project.

Onderhoud aan de kostschool in Avadi. (M&R 21111)

Nadat we eerder al; in het kader van het Safe & Clean programma de waterafvoer van het hele terrein hadden verbeterd (zie hier ) zijn we nu verder gegaan met het onderhoud aan het gebouw zelf.

Het gebouw, waarin op dit moment 49 meisjes verblijven, heeft dringend een schilderbeurt nodig.

Voordat hieraan begonnen wordt zijn er echter reparatie werkzaamheden nodig aan kozijnen, deuren en ventilatoren.

Ook de regenpijpen aan de buitenkant moeten vervangen of hersteld worden

De elektrisch installatie wordt gerepareerd en er moeten een aantal lampen worden vervangen.

De scheuren in de balken van de keuken worden schoongemaakt en daarna dicht gekit.

Op het dak wordt een waterkerende laag aan gebracht en rond het gebouw een laag tegen termieten.

Na al deze voorbereidende werkzaamheden kan het gehele gebouw schoongemaakt en geverfd worden.

Tenslotte worden ook de waslijnen van de kinderen van het internaat geheel vernieuwd.

Omdat er geen kinderen in het gebouw verblijven vanwege Corona is er snel met dit project gestart en al op 8 september (2021 )zijn alle werkzaamheden afgerond en zijn de renovatie werken feestelijk ingezegend.

De kosten van het geheel bedragen een kleine € 20.000.

Gezien de dringende noodzaak van een aantal onderhoudsprojecten en onze beperkte middelen hebben we de afspraak met de congregatie gemaakt dat alle kosten voor de Maintain & Renovate projecten op basis van (ongeveer) 50% -50 % betaald gaan worden en is er voor gekozen om een geheel project door -of de congregatie -of door ons te betalen..

Onze projectleiders zijn bij de uitvoering van alle projecten ,ook degene die betaald worden door de congregatie, betrokken.

Het MR project Avadi is voor rekening van de zusters. Het volgende project (Vepery) is dan geheel voor rekening van onze Stichting.

We hebben als stichting Thomasbouwprojecten al een hele bouwgeschiedenis op deze locatie.

Op deze bladzijde vindt u alle informatie over de eerdere projecten (Nr 1, 60 en 95 ) en de geschiedenis van de school